Manpages

NÉV

delete_module − egy betölthető modul területet töröl

ÁTTEKINTÉS

#include <linux/module.h>

int delete_module(const char *name);

LEÍRÁS

A delete_module megpróbál törölni egy nem használt betölthető modul területet. Ha a name értéke NULL, akkor minden nem használt, automatikus törlésre kijelölt modul el lesz távolítva. Ezt a rendszerhívást csak a superuser használhatja.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK

Siker esetén zéró. Hiba esetén az érték −1 és az errno értéke megfelelően lesz beállítva.

HIBÁK

EPERM

A felhasználó nem a superuser.

ENOENT

Nincs ilyen nevű modul.

EINVAL

A name üres string volt.

EBUSY

A modul használatban van.

EFAULT

A name kívül esik a program által elérhető címtartományon.

LÁSD MÉG

create_module(2), init_module(2), query_module(2).

MAGYAR FORDÍTÁS

Böszörményi Zoltán <zboszor [AT] mail.hu>

COMMENTS