Manpages

İSİM

crontab − bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının bakımını ve işletilmesini sağlar (V3)

KULLANIM

crontab [−u kullanıcı] dosya
crontab
[−u kullanıcı] {−l | −r | −e }

AÇIKLAMA

crontab; Vixie Cron içindeki cron(8) sürecini yürüten tabloları yüklemek, kaldırmak veya listelemek için kullanılan programdır. Her kullanıcı kendi crontab dosyasına sahip olabilir. Bu dosyalar /var dizini içinde olmasına rağmen, doğrudan düzenlenecek bir yapıda değildirler.

Şayet bir cron.allow (izin) dosyası varsa, bu komutu kullanabilmek için, bu dosyada listelenmiş olmak zorundasınız. Eğer cron.allow dosyası yok fakat bir cron.deny (red) dosyası mevcut ise, bu komutu kullanabilmek için cron.deny dosyası içindeki listede adınızın olmaması gerekir. Eğer bu iki dosyanın ikisi de yoksa, ayar seçeneneklerine bağlı olarak, sadece süper kullanıcı bu komutu kullanabilir veya bütün kullanıcılar bu komutu çalıştırma hakkına sahip olabilirler. Buradaki temel nokta ayar seçenekleridir.

−u seçeneği belirtilmişse, bu seçenek crontab dosyası çimdiklenecek olan kullanıcının adını belirtir. Şayet bu seçenek yok ise, crontab komutu çalıştıran kullanıcı olarak "sizin" crontab dosyanızı araştıracaktır. Unutmayın ki; su(8), crontab'ın kafasını karıştırabilir. Eğer su(8) programını çalıştırdıktan sonra crontab'ı kullanacaksanız, güvenlik amacı ile, −u seçeneğini kullanmalısınız.

Bu komutun yukarda gösterilen ilk kullanım şekli, belirtilen dosya ya da dosya yerine ``−'' verildiğinde standart girdiden yeni bir crontab dosyasını yüklemek için kullanılır.

−l seçeneği, o anki crontab'ın standart çıktıda görüntülenmesini sağlar.

−r seçeneği, o anki crontab'ı siler.

−e seçeneği, VISUAL veya EDITOR ortam değişkeni ile belirtilmiş olan metin düzenleyici ile, o anki crontab dosyasını düzenlemek için kullanılır. Metin düzenleyiciden çıktıktan sonra, düzenlenmiş olan crontab dosyası özdevinimli yüklenecektir.

İLGİLİ BELGELER

crontab(5), cron(8).

İLGİLİ DOSYALAR

/etc/cron.allow
/etc/cron.deny

STANDARTLAR

crontab komutu, IEEE Std1003.2−1992 (''POSIX'') ile uyumludur. Bu yeni komut sözdizimi, klasik SVR3 sözdiziminden farklı olduğu gibi, Vixie Cron'un önceki sürümlerinden de farklılık gösterir.

TEŞHİS

Şayet yanlış bir komut biçimi ile çalıştırmaya kalkarsanız, kısa bir kullanım bilgisi alırsınız.

YAZAN

Paul Vixie <paul (at) vix.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003