Manpages

NIMI

crontab − muokkaa käyttäjäkohtaista crontab-tiedostoa

YLEISKATSAUS

crontab [ -u käyttäjä ] tiedosto
crontab [ -u käyttäjä ] { -l | -r | -e }

KUVAUS

Crontab-ohjelmaa käytetään määrittämään, poistamaan tai tulostamaan taulukko, jolla ohjataan cron(8) -daemonia Vixie Cron -systeemissä. Jokaisella käyttäjällä voi olla oma taulukko. Vaikka taulukkotiedostot sijaitsevat /var -hakemiston alla, niitä ei ole tarkoitettu suoraan muokattaviksi.

Jos allow-tiedosto on olemassa, se listaa ne käyttäjätunnukset, joilla on oikeus ajaa komento. Jos allow-tiedostoa ei ole, mutta deny-tiedosto on olemassa, se listaa ne tunnukset, joilta komennon ajo on kielletty. Jos kumpaakaan tiedostoa ei ole, riippuu konekohtaisista määrittelyistä onko komennon suoritusoikeus vain pääkäyttäjällä vaiko kaikilla käyttäjillä.

-u -optiolla määritetään se käyttäjätunnus, jonka taulukkoa muokataan. Ilman tätä optiota muokataan komennon antajan taulukkoa. Huomaa, että su(8) -komento voi aiheuttaa sekaannuksia; jos se on annettu ennen crontab - komentoa, -u -optiota tulisi aina käyttää.

Ensimmäinen komentorakenne asentaa uuden taulukon, joko nimetystä tiedostosta tai vakiosyötteestä, jos tiedostonimi on ’’-’’.

-l -optio tulostaa nykyisen taulukon vakiotulosteeseen.

-r -optio poistaa nykyisen taulukon.

-e -optio aloittaa nykyisen taulukon muokkauksen editorilla, joka on määritetty VISUAL tai EDITOR -ympäristömuuttujilla. Muokkauksen jälkeen uusi taulukko asennetaan automaattisesti.

TIEDOSTOT

/etc/cron.allow
/etc/cron.deny

STANDARDIT

crontab -komento noudattaa standardia IEEE Std1003.2-1992 (’’POSIX’’). Uusi komentorakenne eroaa aikaisemmista Vixie Cron -versioista sekä SVR3-rakenteesta.

DIAGNOSTIIKKA

Lyhyt käyttöohje tulostetaan, jos komento annetaan väärillä parametreilla.

TEKIJÄ

Paul Vixie <paul [AT] vix.com>

KATSO MYÖS

crontab(5), cron(8).