Manpages

NÉV

cpio − fájlokat másol achívumokba és archívumokból

ÁTTEKINTÉS

cpio {−o|−−create} [−0acvABLV] [−C bytes] [−H format] [−M message] [−O [[ user@]host:]archive] [−F [[user@]host:]archive] [−−file=[[user@]host:]archive] [−−format=format] [−−message=message] [−−null] [−−reset-access-time] [−−verbose] [−−dot] [−−append] [−−block-size=blocks] [−−dereference] [−−io-size=bytes] [−−quiet] [−−force−local] [−−help] [−−version] < name-list [> archive]

cpio {−i|−−extract} [−bcdfmnrtsuvBSV] [−C bytes] [−E file] [−H format] [−M message] [−R [user][ :.][group]] [−I [[user@]host:]archive] [−F [[user@]host:]archive] [−−file=[[user@]host:]archive] [−−make-directories] [−−nonmatching] [−−preserve-modification-time] [−−numeric-uid-gid] [−−rename] [−−list] [−−swap-bytes] [−−swap] [−−dot] [−−unconditional] [−−verbose] [−−block-size=blocks] [−−swap-halfwords] [−−io-size=bytes] [−−pattern-file=file] [−−format=format] [−−owner=[user][:.][group]] [−−no-preserve-owner] [−−message=message] [−−force−local] [−−no−absolute−filenames] [−−sparse] [−−only−verify−crc] [−−quiet] [−−help] [−−version] [pattern...] [ < archive]

cpio {−p|−−pass-through} [−0adlmuvLV] [−R[user][:.][group]] [−−null] [−−reset-access-time] [−−make-directories] [−−link] [−−quiet] [−−preserve-modification-time] [−−unconditional] [−−verbose] [−−dot] [ −−dereference ] [−−owner=[user][:.][group]] [−−no-preserve-owner] [−−sparse] [−−help] [−−version] destination-directory < name-list

LEÍRÁS

Ez a dokumentum a cpio GNU változatának leírását tartalmazza. A cpio parancs fájlokat másol cpio vagy tar archívumokba vagy azokból. Az archívum fájlokat és azokról információkat tartalmaz, úgy mint a fájlok mérete, neve, tulajdonosa, hozzáférési jogai, készültének dátuma. Archívum lehet egy fájl a merevlemezen, máneskazettán, és lehet csatorna (pipe). A cpio parancsnak három működési módja van.

Kimásolás (Copy Out) módban a cpio fájlokat másol egy könyvtárstruktúrából egy archívumba. A fájlok neveit a szabványos bemenetről olvassa − soronkánt egyet −, az elkészült archívumot pedig a szabványos kimenetre továbbítja. Egy tipikus mód a fájlok listájának elkészítésére a find parancs alkalmazása; A find parancsot ilyenkor a −depth opcióval használjuk, elkerülendő az írási vagy keresési jogosultságok esetleges hiánya miatti problémákat.

Bemásolás (Copy In) módban a cpio fájlokat másol egy archívumból egy könyvtárstruktúrába, vagy listázza az archívum tartalmát. Az archívumot a szabványos bemenetről olvassa. Minden argumentum, ami nem parancssori opció, shell−formátumú keresési mintának számít; csak azok a fájlok kerülnek feldolgozásra, amik illeszkednek az egy vagy több megadott mintára. A shell−el (parancsfeldolgozóval) ellentétben minden kezdő ’.’ a fájlnevekben illeszkedik a kezdő metakarakterre (pl. ’*’) a minta elején. A ’/’ szintén illeszkedik a metakarakterekre. Ha nem adunk meg mintát, minden fájl kimásolásra kerül az archívumból.

Átmásolás módban a cpio fájlokat másol egy könyvtárstruktúrából egy másikba, egymás után végrehajtva a kimásolás és bemásolás módot anélkül, hogy az archívumot ténylegesen létrehozná közben. A szabványos bemenetről olvassa a másolandó fájlok listáját; a célkönyvtár neve − ahová a fájlokat másolja − pedig nem opciónak számító parancssori argumentumként (non-option argument) adandó meg.

A cpio a következő archívum−formátumokat támogatja: binary, old ASCII, new ASCII, crc, HPUX binary, HPUX old ASCII, old tar, és POSIX.1 tar. A binary formátum divatjamúlt és nem ajánlott, mivel a fájlokról szóló információkat olyan módon kódolja, ami nem átvihető (portable) a különböző számítógép−architektúrák között. Az old ASCII formátum átvihető különböző architektrúrák között, de ne használjuk abban az esetben, ha olyan fájlrendszerünk van, ami több, mint 65536 bejegyzést (i-node) tartalmaz. A new ASCII formátum átvihető különböző architektrúrák között, és használható bármekkora fájlrendszeren, de pillanatnyilag csak a cpio GNU és Unix System V R4 verziói támogatják. A crc formátum hasonló a new ASCII formátumhoz, de ezen kívül tartalmaz minden fájlról egy ellenőrző összeget (checksum) is, amit a cpio az archívum létrehozásakor számol ki, és az archívumból való kibontáskor ellenőriz. A HPUX formátumok kompatibilitási okokból léteznek, mivel a HP unixok eltérő módon tárolják a device fájlokat.

A tar formátum a tar programmal való kompatibilitást szolgálja. Ez a formátum nem használható 100 karakternél hosszabb nevű fájlok archiválására, és nem használható speciális fájlok (block és character device) archiválására sem. A POSIX.1 tar formátum nem használható 255 karakternél hosszabb nevű fájlok archiválására (kivéve, ha a nevek a "/"-t pont jó helyen tartalmazzák).

Alapértelmezésben a cpio a binary formátumot használja, hogy kompatíbilis maradjon a régebbi verziójú cpio programokkal. Az archívumokból való kicsomagoláskor, a cpio automatikusan észleli az archívum típusát, és képes olvasni olyan archívumokat, melyek eltérő byte-sorrendet használó rendszerekről származnak.

A cpio némely parancssori opciója csak bizonyos üzemmódokban használható. Az ÁTTEKINTÉS fejezet tartalmazza mindazon opciókat melyek az egyes üzemmódokban használhatóak.

OPCIÓK

−0, −−null

Átmásolás módban a fájlnevek listáját null-terminált módon várja (bináris nullát vár az újsor karakter helyett), lehetővé téve a nevükben újsor karaktert tartalmazó fájlok archiválását. A GNU find parancs az egyik lehetséges módja a null-terminált fájlnév-lista előállításának.

−a, −−reset-access-time

Visszaállítja a fájlok hozzáférési-idejét (access time), így nem látszik, hogy archíváláskor a fájlok kiolvasásra kerültek.

−A, −−append

Hozzáad egy meglévő arhívumhoz. Csak kimásolás módban működik. Az archívumnak lemezfájlnak kell lennie, melyet a −O vagy −F (−−file) opciókkal definiálhatunk.

−b, −−swap

Bemásolás módban megfordítja mind a szavak félszavait (halfwords of words), mind a félszavak bytejait (bytes of halfwords). Egyenértékű a −sS opcióval. Ezen opció használható a 32 bites egészek konvertálására az un. ’big-endian’ és ’little-endian’ rendszerek között.

−B

Az I/O blokkméretet 5120 byte-ra állítja. Alapértelmezésben a blokkméret 512 byte.

−−block-size=BLOCK-SIZE

Az I/O blokkméretet BLOCK-SIZE * 512 bytera állítja.

−c

Használja az old portable (ASCII) archívum formátumot.

−C IO-SIZE, −−io-size=IO-SIZE

Az I/O blokkméretet IO-SIZE bytera állítja.

−d, −−make-directories

A cpio létrehozza a szükséges konyvtárakat, amennyiben azok nem léteznek.

−E FILE, −−pattern-file=FILE

Bemásolás módban vegye a kicsomagolandó vagy listázandó fájlnevek mintáját a FILE fájlból. A FILE fájl sorai ugyanúgy kerülnek feldolgozásra, mintha azok a cpio nem-parancsori opciói lennének.

−f, −−nonmatching

Csak a mintára nem illeszkedő fájlok kerülnek másolásra.

−F, −−file=archive

Az archívumfájl neve, amennyiben az archívum nem a szabványos ki- vagy bemenetre kerül. Kazettás egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti ’HOSTNAME:’ előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő ’@’, amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a ’~/.rhosts’ fájlban).

−−force-local

A −F, −I, vagy −O kapcsolókkal együtt, az archívumfájl helyi fájlként kezelendő, még akkor is, ha kettőspontot tartalmaz, ami általában azt jelentené, hogy a fájl egy távoli hoston található.

−H FORMAT, −−format=FORMAT

Használja a FORMAT archívum formátumot. A használható formátumok listája alább olvasható; a formátum nevek nagybetűsként is megadhatók. Az alapértelmezett formátum bemásoláskor az automatikusan felismert formátum, kimásoláskor pedig "bin".

bin

Régimódi bináris formátum.

odc

Old (POSIX.1) portolható formátum.

newc

New (SVR4) portolható formátum, ami felkészült a 65536-nál több bejegyzést (i-node) tartalmazó fájlrendszerekre.

crc

New (SVR4) portolható formátum, ellenőrző összeggel (checksum).

tar

Régi tar formátum.

ustar

POSIX.1 tar formátum. Felismeri a GNU tar archivumokat, amik hasonlóak, bár nem egyenértékűek.

hpbin

Elavult bináris formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a device fájlokat eltérően tárolják).

hpodc

Portolható formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a device fájlokat eltérően tárolják).

−i, −−extract

Bemásolás mód választása.

−I archive

Az archívumfájl neve, amit a cpio a szabványos bemenet helyett használ. Kazettás egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti ’HOSTNAME:’ előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő ’@’, amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a ’~/.rhosts’ fájlban).

−k

Figyelmen kívül hagyott opció; a régi verziókkal való kompatibilitás miatt maradt meg.

−l, −−link

A fájlok másolása helyett − ha lehetséges − használjon kapcsolást (link).

−L, −−dereference

Fejtse vissza a szimbolikus kapcsolásokat (symbolic links), és másolja a link helyett az eredeti fájlt, amire a link mutat.

−m, −−preserve-modification-time

Tartsa meg az előző fájlmódosulási dátumokat létrehozáskor.

−M MESSAGE , −−message=MESSAGE

Írja ki a MESSAGE üzenetet, amennyiben az archiváló média (pl. floppy diszk, kazettás egység) végére ért, jelezve a felhasználónak, hogy cseréljen tárolóegységet. Amenyiben a MESSAGE a "%d" karaktereket tartalmazza, ezek helyére a cpio behelyettesíti az aktuális egység-sorszámot , 1-től kezdődően.

−n, −−numeric-uid-gid

A részletes tartalomjegyék listázásakor mutassa a UID és GID azonosítókat mint számokat, és ne fordítsa őket nevekké.

−−no-absolute-filenames

Bemásolás üzemmódban a fájlokat az aktuális könyvtárhoz viszonyítva másolja be, még akkor is, ha azok abszolút fájlneveikkel (teljes elérési úttal) lettek tárolva.

−−no-preserve-owner

Bemásolás és bemásolás-kimásolás módban ne változtassa meg a fájl tulajdonosait; adja a tulajdonjogot a kicsomagoló/másoló felhasználónak. Ez az alapértelmezett mód nem root felhasználók esetén, ami elkerüli fájlok saját tulajdonjogon történő akaratlan továbbadását.

−o, −−create

Kimásolás üzemmód.

−O archive

Az archívumfájl neve, ami a szabványos kimenet helyett használandó. Kazettás egység, mint archívum használata egy másik gépről a fájlnév előtti ’HOSTNAME:’ előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő ’@’, amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a ’~/.rhosts’ fájlban).

−−only-verify-crc

Bemásolás üzemmódban, CRC formátumú archívum esetén olvassa ki a fájlok ellenőrző összegét, de ne csomagolja ki a fájlokat.

−p, −−pass-through

Átmásolás üzemmód.

−−quiet

Ne írja ki a másolt blokkok számát.

−r, −−rename

A fájlokat interaktívan nevezze át.

−R [user][:.][group], −−owner [user][:.][group]

Kimásolás és Átmásolás üzemmódban a létrehozott fájloknak tulajdonjoga legyen megadott felhasználóé és csoporté. A felhasználó vagy csoportnév valamelyikét vagy mindkettőt meg kell adni. Ha a csoportot nem adjuk meg, de a ":" vagy "." szerepel, akkor a fájl tulajdonos csoportja az aktuális tulajdonos csoportja lesz. Csak a super-user változtathatja meg egy fájl tulajdonjogait.

−−sparse

Kimásolás és Átmásolás módban a nagy blokkokban nullákat tartalmazó fájlokat, mint sparse-fájlokat másolja.

−s, −−swap-bytes

Bemásolás módban felcseréli minden félszó (byte-pár) bytejait.

−S, −−swap-halfwords

Bemásolás módban felcseréli minden szó (4 byte) félszavait (2 byte).

−t, −−list

Kiírja a bemeneti archívum tartalomjegyzékét.

−u, −−unconditional

Kérdés nélkül felülír minden fájlt, akkor is, ha a felülírandó fájl újabb.

−v, −−verbose

Kiírja a feldolgozott fájlok listáját. Ha a −t, kapcsolóval használjuk, akkor a fájlokról egy ’ls −l’ -szerű tartalomjegyzéket ad. Az ustar archív részletes tartalomjegyzékében azok a felhasználó és csoportnevek, melyek nem szerepelnek a helyi rendszerben, felcserélődnek azon nevekkel, melyek UID és GID számuk alapján megfelelnek az archívumban lévőknek.

−V −−dot

Kiír egy "." jelet minden feldolgozott fájl esetén.

−−version

Kiírja a cpio program aktuális verziószámát, és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

Kővári Péter <pkovari [AT] freemail.hu>

COMMENTS