Manpages

NAZWA

captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu terminfo

SKŁADNIA

captoinfo [-vn szerokość] [-V] [-1] [-w szerokość] plik ...

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

captoinfo szuka w pliku opisu terminali w formacie termcap. Dla każdego znalezionego opisu na standardowe wyjście jest wypisywany odpowiednik tego opisu w formacie terminfo. Parametry tc w formacie termcap są przekształcane bezpośrednio na parametry use formatu terminfo.

Jeżeli nazwa pliku nie zostanie podana w linii poleceń, jest ona pobierana ze zmiennej środowiskowej TERMCAP. Jeżeli w zmiennej TERMCAP znajduje się pełna ścieżka do pliku, pobierane są z niego jedynie dane terminala opisywanego zmienną środowiskową TERM. Jeżeli zmienna TERMCAP nie istnieje, czytany jest plik /usr/share/terminfo.

-v

wypisz informacje na temat działania programu na standardowe wyjście błędu.

-V

wypisz numer wersji programu na standardowe wyjście błędu i zakończ działanie.

-1

wypisuj po jednym polu w każdej linii. W przeciwnym wypadku w każdej linii znajdzie się kilka pól tak, aby nie przekroczyć 60 znaków w linii.

-w

ustaw długość linii na szerokość znaków.

PLIKI

/usr/share/terminfo

skompilowana baza danych o terminalach.

KONWERSJA NIESTANDARDOWYCH OPISÓW MOżLIWOśCI TERMINALI

Część przestarzałych niestandardowych możliwości zostanie przez captoinfo automatycznie przekształcona do standardowej postaci w formacie terminfo (SVr4/XSI Curses). Po każdej konwersji tego rodzaju program wypisze informację na standardowe wyjście błędów umożliwiając użytkownikowi sprawdzenie, czy nie doszło do przypadkowej translacji przypadkowej wartości lub błędu syntaktycznego.

Plik termcap w sytemie XENIX zawierał opis zestawu rozszerzonych możliwości takich, jak rysowanie formularzy, korzystających ze znaków z górnej połowy zestawu ASCII na komputerach IBM PC. Oto one:

Jeżeli w opisie terminala pojawi się jednoliniowy opis możliwości, jest on przekształcany do postaci ciągu acsc. Opisy dwuliniowe oraz opisy GG są pomijane, zaś program wypisuje komunikat ostrzegawczy.

System AIX firmy IBM posiada bazę terminfo opartą na terminfo systemu SVr1 niekompatybilną z formatem SVr4. Następujące rozszerzenia systemu AIX są przekształcane automatycznie.

Dodatkowo opis możliwości box charakterystyczny dla systemu AIX jest automatycznie przekształcany do postaci ciągu acsc.

Biblioteka terminfo Hewlett-Packarda obsługuje dwie niestandardowe możliwości terminfo: meml (blokada pamięci) oraz memu (odblokowanie pamięci). Są one pomijane i wysyłany jest komunikat ostrzegawczy.

UWAGI

Ten program jest w rzeczywistości dowiązaniem do programu tic(1M) pracującego w trybie -I.

Opcja -v działa nieco odmiennie niż w SVr4. W systemie SVr4 aby określić poziom generowania informacji należy tę opcję powtórzyć odpowiednią ilość razy.

ZOBACZ TAKŻE

curses(3X), infocmp(1M), terminfo(5)

AUTOR

Eric S. Raymond <esr [AT] snark.com>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1 captoinfo

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

COMMENTS