Manpages

NAZWA

base64 - koduje/dekoduje dane i wyświetla je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

base64 [OPCJE]... [PLIK]

OPIS

Base64 koduje lub dekoduje PLIK lub standardowe wejście na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
-d
, --decode

dekoduje dane

-i, --ignore-garbage

podczas dekodowania ignoruje znaki spoza alfabetu

-w, --wrap=KOLUMNY

zawija zakodowane wiersze po KOLUMNACH znaków (domyślnie 76). Proszę użyć 0, aby wyłączyć zawijanie wierszy

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Kodowane dane są opisane w alfabecie base64 w dokumencie RFC 4648. Podczas dekodowania wejście może zawierać oprócz bajtów formalnego alfabetu base64 także znaki nowego wiersza. Proszę użyć --ignore-garbage, aby spróbować odzyskać zakodowany strumień zawierający inne bajty spoza alfabetu.

AUTOR

Napisane przez Simona Josefssona.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/base64>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) base64 invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS