Manpages

NAAM

base64 - base64 encode/decode data and print to standard output

SAMENVATTING

base64 [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Base64 encode or decode FILE, or standard input, to standard output.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND ’-’ is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-d
, --decode

de gegevens decoderen

-i, --ignore-garbage

(bij decoderen) niet-alfabetische tekens negeren

-w, --wrap=AANTAL

naar de volgende regel gaan na dit aantal gecodeerde tekens (standaard 76); gebruik 0 voor één lange regel

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

De gegevens zijn gecodeerd in het base64-alfabet zoals beschreven in RFC 4648.Bij decodering mag de invoer naast de formele tekens van het base64-alfabetook nog nieuweregel-tekens bevatten. Met --ignore-garbage kunt u proberenover andere niet-alfabetische tekens in de gecodeerde reeks bytes te stappen.

AUTEUR

Geschreven door Simon Josefsson.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/base64>;
of lokaal via: info '(coreutils) base64 invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS