Manpages

NÉV

amuleweb − aMule web kiszolgáló

ÁTTEKINTÉS

amuleweb [−h <gép>] [−p <port>] [−P <jelszó>] [−f <fájl>] [−q] [−v] [−l <nyelv>] [−w] [−t <sablon>] [−s <port>] [−u] [−U <port>] [−z] [−Z] [−A <jelszó>] [−G <jelszó>] [−a | −d] [−L] [−−no−php] [−N]

amuleweb [−−create−config−from=<fájl>]

amuleweb [−−help]

amuleweb [−−version]

amuleweb [−−amule−config−file=<fájl>]

LEÍRÁS

Az amuleweb programmal egy web−böngésző segítségével vezérelhetjük az amule(d)−t. Az amuleweb−et az amule(1)−vel együtt is lehet indítani, vagy külön, kézzel. A beállításait konfigurációs fájlban vagy parancssorban is megadhatjuk. A parancssori opciók elsőbbséget élveznek a konfigurácós fájlban találtakkal szemben.
[ −h
<gép>, −−host=<gép> ]

A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gép> lehet egy IP cím vagy egy DNS név.

[ −p <port>, −−port=<port> ]

Az aMule távoli elérés portja, amint az a Beállítások−>Távoli Elérés panelen beállítható (alapértelemzés: 4712).

[ −P <jelszó>, −−password=<jelszó> ]

A távoli elérés jelszava.

[ −f <fájl>, −−config−file=<fájl> ]

A megadott konfigurációs fájl használata. Az alapértelmezett konfigurációs fájl: ~/.aMule/remote.conf

[ −q, −−quiet ]

Ne írjon semmit a szabvány kimenetre.

[ −v, −−verbose ]

Bőbeszédű mód − a hibakeresési üzenetek megjelenítése.

[ −l <nyelv>, −−locale=<nyelv> ]

Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a <nyelv> paraméter bővebb leírásához.

[ −w, −−write−config ]

A parancssori paramétereket beírja a konfigurációs fájlba és kilép.

[ −t <sablon>, −−template=<sablon> ]

Betölti a <név> nevű sablont. Bővebb részletekért lásd a SABLONOK fejezetet.

[ −s <port>, −−server−port=<port> ]

Web kiszolgáló HTTP port. Erre a portra kell irányítanod a böngésződet (alapértelmezés: 4711).

[ −u ]

UPnP engedélyezése.

[ −U <port>, −−upnp−port <port> ]

UPnP port.

[ −z, −−enable−gzip ]

Engedélyezi a gzip tömörítést a HTTP adatátvitelnél a sávszélesség jobb kihasználása érdekében.

[ −Z, −−disable−gzip ]

gzip tömörítés tiltása (alapértelmezett).

[ −A <jelszó>, −−admin−pass=<jelszó> ]

Teljes hozzáférésű jelszó a web kiszolgálóhoz.

[ −G <jelszó>, −−guest−pass=<jelszó> ]

Web kiszolgáló vendég felhasználó jelszava.

[ −a, −−allow−guest ]

Vendég felhasználó engedélyezése.

[ −d, −−deny−guest ]

Vendég felhasználó tiltása (alapértelmezett).

[ −L, −−load−settings ]

Beállítások töltése/mentése a távoli aMule−ról/ra. Ebben az esetben az amuleweb figyelmen kívül hagyja azokat a parancssori és konfigurációs fájlbeli beállításokat, amelyeket az aMule−tól is be tud szerezni (ezek beállíthatók a Beállítások−>Távoli Elérés pontban). A beállítások mentésekor sem írja azokat fájlba (mint egyébként), hanem az aMule−t értesíti a beállítások megváltozásáról. Azon beállítások, melyek az aMule Beállítások párbeszédpaneljén nem szerepelnek, nem kerülnek mentésre.

[ −−no−php ]

PHP értelmező letiltása (elavult, ne használd)

[ −N, −−no−script−cache ]

PHP oldalak újrafordítása minden kérésnél.

[ −−create−config−from=<fájl> ]

Konfigurációs fájl készítése a <fájl> alapján, amely az aMule érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.

[ −−help ]

Egy rövid használati leírást jelenít meg.

[ −−version ]

Megjeleníti a verziószámot.

[ −−amule−config−file=<fájl> ]

aMule konfigurációs fájl. NE HASZNÁLD! Az aMule használja ezt a paramétert amikor automatikusan indítja az amuleweb−et. Ezen paraméter hatására minden más parancssori és konfigurációs fájl−béli beállítást figyelmen kívül hagy, a beállításait a megadott <fájl>−ból olvassa, illetve bekapcsolja a −q −L opciókat.

MEGJEGYZÉSEK

Elérési utak
Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott fájl nem tartalmaz könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

Nyelvek
A −l opció <nyelv> paramétere a következőképpen adható meg: nyelv[_TERÜLET][.kódolás][@módosító], ahol nyelv az elsődleges nyelv, TERÜLET egy nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a karakterkészlet kódja és a módosító „lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból egyetlen kategórián belül”.

Például a következő értékek mind érvényesek:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes nyelvmeghatározást, a kódolás és módosító még nem használt.

Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol megnevezése is, így például a −l german szintén érvényes és egyenértékű a −l de_DE megadással.

Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

SABLONOK

Az amuleweb képes az információ különböző felületekkel történő megjelenítésére. Ezeket hívjuk sablonoknak, és az amuleweb a −t parancssori opcióval vehető rá egy adott sablon használatára. A sablonokat a következő helyeken keresi: először a ~/.aMule/webserver/ könyvtárban, majd utána a /usr/share/amule/webserver/ könyvtárban.

Minden sablonnak a sablon nevével megegyező alkönyvtárban kell lennie, és ez a könyvtár kell tartalmazzon minden fájlt, amelyre a sablonnak szüksége van.

FÁJLOK

~/.aMule/remote.conf
~/.aMule/webserver/
$(pkgdatadir)
/webserver/

PÉLDA

Tipikusan az amuleweb−et először a következőképpen indítjuk:

amuleweb −h gépnév −p EC−port −P EC−jelszó −s HTTP−port −A admin−jelszó −w

vagy

amuleweb −−create−config−from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf

Ez elmenti a beállításokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy később már csak ezt kelljen írni:

amuleweb

Természetesen más paraméterek is megadhatók az első példában, illetve teljesen el is hagyhatóak.

HIBÁK JELENTÉSE

A hibákat kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a hibakövetőben (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne írjanak levelet (e−mail−t) se a levelezési listára, se közvetlenül valamelyik fejlesztőnek.

COPYRIGHT

Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public License védelme alatt áll.

LÁSD MÉG

amule(1), amulecmd(1)

SZERZŐ

Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule [AT] vollstreckernet.de> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

Dévai Tamás <gonosztopi [AT] amule.org>

COMMENTS