Manpages

NÉV

amulecmd − Szöveges program az aMule "távvezérléséhez"

ÁTTEKINTÉS

amulecmd [−h <gép>] [−p <port>] [−P <jelszó>] [−f <fájl>] [−q] [−v] [−l <nyelv>] { [−w] | [−c <parancs>] }

amulecmd [−−create−config−from=<fájl>]

amulecmd [−−version]

amulecmd [−−help]

LEÍRÁS

Az amulecmd egy szöveges program az aMule vezérlésére.
[ −h
<gép>, −−host=<gép> ]

A gép, amelyen az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gép> lehet egy IP cím vagy egy DNS név.

[ −p <port>, −−port=<port> ]

Az aMule távoli elérés portja, amint az a Beállítások−>Távoli Elérés panelen beállítható (alapértelemzés: 4712).

[ −P <jelszó>, −−password=<jelszó> ]

A távoli elérés jelszava.

[ −f <fájl>, −−config−file=<fájl> ]

A megadott konfigurációs fájl használata. Az alapértelmezett konfigurációs fájl: ~/.aMule/remote.conf

[ −q, −−quiet ]

Ne írjon semmit a szabvány kimenetre.

[ −v, −−verbose ]

Bőbeszédű mód − a hibakeresési üzenetek megjelenítése.

[ −l <nyelv>, −−locale=<nyelv> ]

Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a <nyelv> paraméter bővebb leírásához.

[ −w, −−write−config ]

A parancssori paramétereket beírja a konfigurációs fájlba és kilép.

[ −c <parancs>, −−command=<parancs> ]

Végrehajtja a megadott parancsot, mintha azt a saját parancssorába írtuk volna be, majd kilép.

[ −−create−config−from=<fájl> ]

Konfigurációs fájl készítése a <fájl> alapján, amely az aMule érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.

[ −v, −−version ]

Megjeleníti a verziószámot.

[ −h, −−help ]

Egy rövid használati leírást jelenít meg.

PARANCSOK

Minden parancs érzéketlen a kis/nagy betűkre.

Add <eD2k−hivatkozás> | <magnet−hivatkozás>
Egy eD2k vagy magnet hivatkozást ad a letöltéshez.

Az eD2k hivatkozás a következő lehet:

egy fájl hivatkozás (ed2k://|file|...), ez a letöltési sorhoz lesz hozzáadva;

egy kiszolgáló hivatkozás (ed2k://|server|...), ez a kiszolgáló−listához lesz hozzáadva;

egy kiszolgáló−lista hivatkozás, mely esetben a listában szereplő összes kiszolgáló a kiszolgáló−listához adódik.

A magnet hivatkozásnak tartalmaznia kell az eD2k hash−t és a fájl hosszát.

Cancel <hash> | <szám>
Megszakítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Connect [ kad | ed2k | <ip|név> ]
Kapcsolódik a hálózathoz.

A Beállításokban engedélyezett összes hálózathoz kapcsolódik.

Az opcionális paraméterrel megadható, melyik hálózathoz csatlakozzon. Egy kiszolgáló címének IP:Port formában történő megadásával (ahol az IP vagy egy pontozott decimális cím, vagy egy feloldható DNS név) az aMule a megadott kiszolgálóhoz fog csatlakozni.

Disconnect [ ed2k | kad ]
Leválasztás minden csatlakoztatott hálózatról, vagy csak a megadott hálózatról.

Download <szám>
Letölt egy fájlt.

Meg kell adni egy fájl számát a legutóbbi keresésből. Például: a „download 12” parancs az előző keresés eredményei közül a 12−es sorszámú fájlt fogja letölteni.

Exit
Leválasztás az amule(d)−ről és kilépés az amulecmd−ből.

Get <mit>
Megmutat egy beállítás értéket.

A <mit> lehetséges értékei:

BwLimits

Sávszélesség határok.

IPFilter

IP−szűrő beállítások.

Help [ <parancs> ]
Egy rövid használati leírást jelenít meg. Ha paraméter nélkül hívjuk meg, kilistázza az elérhető parancsokat. Ha egy <parancs>−ot is megadunk, rövid leírást ad az adott parancsról.

Pause <hash> | <szám>
Megállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Priority <prioritás> <hash> | <szám>
Beállítja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltés prioritását.

A <prioritás> lehetséges értékei:

Auto

Automatikus prioritás.

High

Magas prioritás.

Low

Alacsony prioritás.

Normal

Normál prioritás.

Progress
Egy folymatban lévő keresés állapotát jeleníti meg.

Quit
Az exit parancs szinonímája.

Reload <mit>
A megadott objektum újratöltése.

A <mit> lehetséges értékei:

Shared

A megosztott fájlok listájt tölti újra.

IPFilter

Az IP szűrő újratöltése.

Reset
Napló újrakezdése.

Results
Az utolsó keresés eredményeinek megjelenítése.

Resume <hash> | <szám>
Folytatja a <hash> vagy <szám> által azonosított letöltést. Az értékek megszerzéséhez használd a show parancsot.

Search <típus> <kulcsszó>
Elindít egy keresést a megadott <kulcsszó>−ra. Kötelező megadni a keresés típusát és a kulcsszót. Példa: a „search kad amule” parancs egy Kademlia keresést indít az „amule” kulcsszóra.

Elérhető keresés típusok:

Global

Globális keresést hajt végre.

Kad

A Kademlia hálózaton keres.

Local

Lokális keresés.

Set <mit>
Egy beállítás érték megváltoztatása.

A <mit> lehetséges értékei:

BwLimits

Sávszélesség határok beállítása.

IPFilter

IP−szűrő beállításainak módosítása.

Show <mit>
Megmutatja a fel− és letöltési sort, a kiszolgáló− és megosztott fájlok listáját.

A <mit> lehetséges értékei:

DL

Letöltési lista megjelenítése.

Log

Napló megjelenítése.

Servers

Kiszolgálók listájának megjelenítése.

UL

Feltöltési lista megjelenítése.

Shutdown
Leállítja a távoli magot (amule/amuled). Ez egyszersmind a szöveges klienst is leállítja, mivel az nemigen használható futó mag nélkül.

Statistics [ <szám> ]
A statisztika fa megjelenítése.

Lehetséges megadni egy számot a 0−255 tartományban, amely megadja az ügyfél−verziók al−fák maximális nagyságát. Nulla megadása vagy a szám teljes elhagyása nem korlátoz.

Példa: a „statistics 5” parancs csak az 5 leggyakoribb ügyfél változatot mutatja minden ügyfél típusra.

Status
Megjeleníti a kapcsolat állapotát, pillanatnyi fel−/letöltési sebességet, stb.

MEGJEGYZÉSEK

Elérési utak
Minden olyan opciónál amely <fájl> paramétert kér, ha a megadott fájl nem tartalmaz könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév), akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

Nyelvek
A −l opció <nyelv> paramétere a következőképpen adható meg: nyelv[_TERÜLET][.kódolás][@módosító], ahol nyelv az elsődleges nyelv, TERÜLET egy nyelvváltozat/terület kódja, kódolás a karakterkészlet kódja és a módosító „lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból egyetlen kategórián belül”.

Például a következő értékek mind érvényesek:

de
de_DE
de_DE.iso88591
de_DE@euro
de_DE.iso88591@euro

Habár a fentieket mind elfogadja a program, mint érvényes nyelvmeghatározást, a kódolás és módosító még nem használt.

Ráadásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol megnevezése is, így például a −l german szintén érvényes és egyenértékű a −l de_DE megadással.

Ha sem a konfigurációs fájlban, sem a parancssorban nincs megadva a nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

FÁJLOK

~/.aMule/remote.conf

PÉLDA

Tipikusan az amulecmd−t először a következőképpen indítjuk:

amulecmd −h gépnév −p EC−port −P EC−jelszó −w

vagy

amulecmd −−create−config−from=/home/felhasználónév/.aMule/amule.conf

Ez elmenti a beállításokat a $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, hogy később már csak ezt kelljen írni:

amulecmd

Természetesen nem kötelező ezt a példát követni.

HIBÁK JELENTÉSE

A hibákat kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a hibakövetőben (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne írjanak levelet (e−mail−t) se a levelezési listára, se közvetlenül valamelyik fejlesztőnek.

COPYRIGHT

Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public License védelme alatt áll.

LÁSD MÉG

amule(1), amuled(1)

SZERZŐ

Ezt a kézikönyv lapot Vollstrecker <amule [AT] vollstreckernet.de> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

Dévai Tamás <gonosztopi [AT] amule.org>

COMMENTS