Available in

(1) (1)/ca (1)/de (1)/es (1)/et (1)/gl (1)/it (1)/nl (1)/pl (1)/pt (1)/pt_br (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

kde4-config − Näitab KDE paigalduse asukohti

SYNOPSIS

kde4−config [−−expandvars] [−−prefix] [−−exec−prefix] [−−libsuffix] [−−localprefix] [−−version] [−−types] [−−path tüüp] [−−userpath tüüp] [−−install tüüp]

KIRJELDUS

kde4−config on käsureaprogramm teabe hankimiseks KDE paigalduse või kasutaja asukohtade kohta.

Selle programmiga saab kindlaks teha, kus asuvad sinu süsteemis KDE paigalduse erinevad osad.

VõTMED

−−expandvars

${prefix} ja ${exec_prefix} avamine väljundis

−−prefix

KDE teekide kompileerimise prefiks

−−exec−prefix

KDE teekide kompileerimise exec_prefix

−−libsuffix

Kompileerimise teegi asukoha sufiks

−−localprefix

Failide kirjutamiseks kasutatav $HOME prefiks

−−version

KDE teekide kompileerimise versioonistring

−−types

Kõigi saadaolevate KDE ressursitüüpide nimekirja näitamine

−−path tüüp

Määratud tüübi otsingutee

−−userpath tüüp

Kasutaja otsingutee tüüpidele desktop|autostart|trash|document

−−install tüüp

Ressursifailide paigaldamise prefiks

NäITED

KDE paigalduse tippkataloogi näitamine:

% kde4−config −−prefix

Kõigi ressursitüüpide nimekirja näitamine:

% kde4−config −−types

Paigaldatud taustapildi asukoha näitamine:

% kde4−config −−path wallpaper

VAATA KA

kdeoptions(7)

VEAD

Pole ühtegi teada.

AUTHOR

Stephan Kulow <coolo [AT] kde.org>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus