Available in

(8) (8)/ca (8)/de (8)/es (8)/et (8)/it (8)/nl (8)/pt (8)/pt_br (8)/sv (8)/uk

Contents

NAME

kbuildsycoca4 − Süsteemi seadistuste vahemälu ümber ehitamine.

SYNOPSIS

kbuildsycoca4 [−−nosignal | −−noincremental | −−checkstamps | −−nocheckfiles | −−global | −−menutest | −−track menu−id | −−help | −−help−qt | −−help−kde | −−help−all | −−author | −v, −−version | −−license]

KIRJELDUS

kbuildsycoca4 kui KDE käsureatööriistade osa tagab KDE korrektse töö, lugedes kõiki .desktop−, .xml− ja .protocol−faile ning luues nende baasil binaarandmebaasi.

KDE kasutab seda andmebaasi konfiguratsiooniinfo jagamiseks käivitatavatele programmidele.

See tööriist kuulub ksycoca4 ehk KDE süsteemi seadistuste vahemälu koosseisu.

VõTMED

−−nosignal

Rakendustele ei anta korraldust uuendada

−−noincremental

Inkrementuuenduse keelamine, kõik loetakse uuesti sisse

−−checkstamps

Failide ajatemplite kontroll

−−nocheckfiles

Failide kontrolli keelamine (ohtlik)

−−global

Globaalse andmebaasi loomine

−−menutest

Ainult menüü genereerimise test

−−track menüü ID

Menüü ID jälgimine silumise huvides

−−help

Näitab abi võtmete kohta

−−help−qt

Näitab abi Qt spetsiifiliste võtmete kohta

−−help−kde

Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

−−help−all

Näitab abi kõigi võtmete kohta

−−author

Näitab infot autori kohta

−v , −−version

Näitab versiooniinfot

−−license

Näitab litsentsiinfot

KASUTAMINE

Standardne viis programmi käivitada on anda käsureal käsk kbuildsycoca4

FAILID

/var/tmp/kde−$USER/ksycoca4

Vaikimisi kataloog, kuhu puhvrifailid salvestatakse.

KESKKONNAMUUTUJAD

$KDEDIRS

Määrab, millised kataloogid kuuluvad KDE paigalduse koosseisu

VAATA KA

kdeinit4

VEAD

Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org: http://bugs.kde.org.

AUTHOR

Darian Lanx <content [AT] openprojects.net>.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus