Available in

(1) (3) (1)/ca (1)/de (1)/es (1)/et (1)/gl (1)/it (1)/nl (1)/pt (1)/pt_br (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

demangle − Descodifica nom de símbols C++

SYNOPSIS

demangle

DESCRIPCIó

demangle llegeix una llista de símbols C++ a través de l’entrada estàndard i els converteix a un format humanament llegible a través de l’eixida estàndard.

Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

EXEMPLE

Crea un fitxer anomenat noms que conté els següents noms de símbol:

_ZNK6Object10metaObjectEv
_ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
_ZTC4Kolf0_11KMainWindow

Una vegada descodificats aquests los símbols:

exemple$ demangle < noms Object::metaObject() const QPtrList<Arrow>::clear() construction vtable for KMainWindow−in−Kolf

VEURE TAMBé

kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

Burton, Ben.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus