Available in

(1) (3) (1)/ca (1)/de (1)/es (1)/et (1)/gl (1)/it (1)/nl (1)/pt (1)/pt_br (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

demangle − Eemaldab C++ nimede moonutuse

SYNOPSIS

demangle

KIRJELDUS

demangle loeb standardsisendist C++ moonutatud sümbolnimed ja teisendab need standardväljundis inimestele arusaadavale kujule.

See utiliit kuulub KDE tarkvaraarenduse komplekti koosseisu.

NäIDE

Loo fail nimega nimed, milles leiduvad järgmised moonutatud sümbolnimed:

_ZNK6Object10metaObjectEv
_ZN8QPtrListI5ArrowE5clearEv
_ZTC4Kolf0_11KMainWindow

Nende nimede moonutusest vabaneb nii:

example$ demangle < nimed Object::metaObject() const QPtrList<Arrow>::clear() construction vtable for KMainWindow−in−Kolf

VAATA KA

kminspector(1) kmtrace(1) match(1)

AUTHOR

Ben Burton.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus