Manpages

NIMI

ytalk - monen käyttäjän keskusteluohjelma

YLEISKATSAUS

ytalk [-x] [-s] [-Y] [-i] käyttäjänimi...

KUVAUS

YTalk V3.0 Paikkaustaso 2 (Patch Level 2)

YTalk on varsinaisesti monen käyttäjän keskusteluohjelma. Se toimii melkein tarkalleen samoin kuin UNIX talk -ohjelma ja jopa yhdistyy samaan tai samoihin talk-demoniin/demoneihin, mutta YTalk mahdollistaa useat samanaikaiset yhteydet.

Käyttäjänimi -kenttä voidaan muotoilla muutamilla eri tavoilla:

nimi - joku käyttäjä koneellasi

nimi@toimialue - joku käyttäjä toisella koneella

nimi#tty - joku käyttäjä tietyllä päätteellä

nimi#tty@toimialue - joku käyttäjä tietyllä päätteellä eri koneessa

nimi@toimialue#tty - sama kuin "nimi#tty@toimialue"

Voit määritellä useita käyttäjien nimiä komentorivillä, kuten:

ytalk tero reino [AT] hissun.fi marko [AT] pahis.fi

Valitsin -x poistaa käytöstä X11-käyttöliittymän (kuvattu alla).

Valitsin -s käynnistää YTalk-ikkunan shelliin.

Valitsin -i poistaa käytöstä auto-kutsuportin (tarkoittaa ettet näkisi "talk to joku [AT] jossain.fi", mutta talk-demoni sen sijaan piippaa sinua.

Valitsin -Y vaatii ison Y:n tai N:än vastauksena kaikkiin kyllä/ei kysymyksiin.

YTalk yrittää yhdistää talk-demonia jokaiselle käyttäjälle komentorivillä määriteltyyn käyttäjän toimialueeseen (host) ja päättää, jos tämä/nämä käyttäjä(t) on jättänyt pyynnön kutsuusi. Jos ei, YTalk jättää kutsun hänelle ja kertoo hänen talk-demonilleen, että lähettää tiedotuksen hänen ruudulleen. Vielä ei ole YTalkin käyttöön varattua demonia, mutta tulee olemaan. Tällä hetkellä YTalk kykenee keskustelemaan MOLEMPIEN olemassa olevien UNIXin talk-demonin versioiden kanssa. Tietyllä toimialueella YTalk yrittää myös keskustella talk-demonilla, jota soittajan toimialue tukee. Jos kaksi toimialuetta ei käytä yleistä demonia, niin UNIXin talk ei toimi ollenkaan, mutta yhteys on mahdollinen käyttämällä (ja ainoastaan käyttämällä) YTalkia.

Kun yhteys on muodostettu kahden käyttäjän välille, he voivat keskustella edestakaisin mielin määrin. Yhteys katkeaa, kun yksi heistä painaa control-C tai valitsee poistu (quit off) päävalikosta.

YTalk on täydellisesti yhteensopiva UNIXin talkin kanssa ja ne voivat toimia yhdessä ilman mitään ongelmia. Kuitenkin monet YTalkin ominaisuudet toimivat vain, kun olet yhteydessä käyttäjään, joka myös käyttää YTalkia. Lopuksi tästä dokumentista: voidaan olettaa, että kaikki kytkeytyneet käyttäjät käyttävät YTalkia, kunnes toisin mainitaan.

Jos määrittelet useamman kuin yhden käyttäjän YTalkin komentorivillä, YTalk toimii ja lisää jokaisen käyttäjän keskusteluun, kun he vastaavat kutsuusi. Kun uusi käyttäjä liittyy keskusteluun, näyttöä jaetaan pienempiin ja pienempiin ikkunoihin, yksi jokaista kytkeytynyttä käyttäjää kohden. Tällä hetkellä kytkeytyneiden käyttäjien lukumäärää on rajoitettu päätteen (tai ikkunan) rivien lukumäärän mukaan. Jokainen käyttäjä tarvitsee vähintään kolme riviä.

YTalk käyttää alkeellista X11-ikkunointijärjestelmän tukea. Jos paikallismuuttuja DISPLAY on asetettu, YTalk yrittää kytkeytyä tähän X-palvelimeen. Tarkemmat tiedot X11-liittymästä (ja kuinka sulkea se) on annettu alempana.

Kun jokainen uusi käyttäjä lisätään keskusteluun, YTalk lähettää tietoja tästä käyttäjästä kaikille muille YTalkilla kytkeytyneille käyttäjille, jotta heidän näyttönsä jakautuisi ja liittäisi uuden käyttäjän. Jos uusi käyttäjä käyttää UNIXin talkkia, tietoja hänestä EI lähetetä ja hänen näyttönsä saattaa olla kykenemätön hyväksymään useita yhteyksiä. Olen ajatellut lisätä vähintään UNIXin talk-käyttäjien tulosteen lähettämisen kaikille kytkeytyneille YTalk-käyttäjille, mutta minä en ole kirjoittanut vielä sen tekevää koodia. Huomioi, että vaikkei UNIX talk kykene käsittelemään useita yhteyksiä, on mahdollista YTalkilla käsitellä useita UNIX "talk" -yhteyksiä. Esimerkiksi Tero (käyttää YTalkia) voi keskustella Reinon ja Juhan kanssa (molemmat käyttävät UNIXin talkkia), mutta Reino ja Juha voivat olla tietämättömiä toisistaan. Paras keino ymmärtää rajoitukset, joita UNIX "talk" asettaa YTalkille, on testata erilaisia yhteyksiä niiden välillä ja nähdä kuinka ne toimivat.

ESCAPE-VALIKKO

Milloin tahansa, kun käytät YTalkia, voit painaa ESCAPE -näppäintä tuodaksesi esiin valikon, jossa tällä hetkellä on nämä toiminnot:

a: lisää käyttäjä
d: poista käyttäjä
k: poista (kill) kaikki kytkeytymättömät
o: valinnat
s: shell
u: käyttäjälista
w: tulosta käyttäjä tiedostoon
q: poistu

Valitsemalla toiminnon "a", saat tilaisuuden kirjoittaa jonkin käyttäjän nimi, jonka haluaisit liittyvän keskusteluun. YTalk hyväksyy pyynnöt käyttäjältä, jos kutsu on olemassa, tai jättää kutsun ja soittaa määrätylle käyttäjälle.

Valitsemalla toiminnon "d", voit valita katkaistavan yhteyden nimen.

Valitsemalla toiminnon "k", saat YTalkin unohtamaan kaikki avoimet (odottavat) yhteydet.

Valitsemalla toiminnon "o", voit katsoa ja/tai muuttaa mitä tahansa YTalkin valintoja. Katso OPTIONS-osasta alapuolella luettelo YTalkin valinnoista.

Valitsemalla toiminnon "s", voit herättää shellin YTalk-ikkunassasi. Kaikki muut käyttäjät näkevät, mitä tapahtuu sinun shellissäsi. YTalk pienentää automaattisesti ikkunasi kokoa alaspäin kokoon, joka on pienin ikkuna, johon olet kytkeytyneenä, varmistaakseen, että kaikki käyttäjät näkevät saman.

"u"-valinta näyttää luettelon kytkeytyneistä ja kytkeytymättömistä käyttäjistä, kuten myös heidän ikkunoidensa koot ja mitä versiota talk-ohjelmasta he ajavat.

Valitsemalla toiminnon "w", voit valita jonkun kytkeytyneen käyttäjän ja antaa tiedoston nimen, ja kaikki seuraava teksti, jonka tämä käyttäjä kirjoittaa, vedostetaan määriteltyyn tiedostoon. Jos tiedosto on jo olemassa, se tullaan YLIKIRJOITTAMAAN. Valitsemalla "w" ja sama käyttäjä uudelleen, vedostaminen tiedostoon lopetetaan.

Jaa, vielä eräs asia: Kun käyttäjä A yrittää ytalkata käyttäjälle B, mutta käyttäjä B on jo valmiiksi ytalkaamassa käyttäjän C kanssa, käyttäjä A:n YTalk ymmärtää, että käyttäjä B on jo käyttämässä YTalkia ja keskustelee käyttäjä B:n YTalk-ohjelman kanssa suoraan ilman keskustelun avausta. Käyttäjä B näkee kivan ikkunoidun viestin:

Do you wish to talk with user A?

eli haluatko keskustella käyttäjän A kanssa? ja häneltä kysytään kyllä/ei vastaus. Tämä minun mielestäni on paljon parempi tapa kuin näyttää huomautusviesti ja sotkea käyttäjä B:n ruutu. Komentorivivalinta "-i" kytkee tämän pois päältä.

AJONAIKAISET VALINNAT

Kun valitset valinnat päävalikosta, saat tilaisuuden muokata YTalkin valintoja. Tämän hetkiset valinnat ovat:

s: käännä ruudun rullaus [pois/päälle]

w: käännä automaattinen rivinvaihto [pois/päälle]

i: käännä automaattinen tuonti [pois/päälle]

v: käännä automaattinen kutsu [pois/päälle]

r: käännä automaattinen uudelleensoitto [pois/päälle]

a: käännä syrjäytys [pois/päälle]

Jos ruudun rullaus on käännetty päälle, käyttäjän ikkuna rullaa, kun hän saavuttaa alareunan, sen sijaan, että hyppäisi takaisin ylös.

Jos automaattinen rivinvaihto on käännetty päälle, mikä tahansa sana, joka ylittäisi oikean marginaalin, automaattisesti siirretään seuraavalle riville.

Jos automaattinen tuonti on käännetty päälle, YTalk olettaa, että haluat jutella kaikille käyttäjille, jotka kytkeytyvät toiseen YTalk-käyttäjään, joka on kytkettynä sinuun. YTalk lisää nämä käyttäjät istuntoosi automaattisesti, kysymättä sinulta vahvistusta.

Jos automaattinen kutsu on käännetty päälle, niin YTalk automaattisesti hyväksyy kaikki pyydetyt kytkeytymiset muilta käyttäjiltä ja lisää heidät istuntoosi. Sinulta ei kysytä vahvistusta.

Jos käännä automaattinen uudelleensoitto on käännetty päälle, niin YTalk soittaa automaattisesti uudelleen käyttäjälle, joka ei ole vastannut kutsuusi 30 sekunnin kuluessa. Sinulta ei kysytä vahvistusta.

Jos syrjäytys on käännetty päälle (se ei ehkä ole saatavilla), näppäimistöltä vastaanotettu syöte lähetetään vain sille käyttäjälle, jonka ikkunassa on fokus. Katso X11-käyttöliittymän selvitys alla.

Mikä tahansa näistä valinnoista voidaan asettaa mieleiseksesi .ytalkrc-tiedostoon, kuten selvennetty alla.

YTALK KÄYNNISTYSTIEDOSTO

Jos kotihakemistosi sisältää tiedoston nimeltä ".ytalkrc", YTalk lukee tämän tiedoston käynnistyessään. Kaikki YTalkin ajonaikaiset valinnat, kuten myös jotkut käynnistysvalinnat, voidaan asettaa tässä tiedostossa.

KAKSIASENTOISTEN VALINTOJEN ASETTAMINEN

Kaksiasentoiset valinnat voidaan esimäärittää seuraavalla syntaksilla:

turn valinta [off | on]

missä valinta on joku seuraavista: scrolling, word-wrap, auto-import, auto-invite, auto-rering, caps, noinvite, nodelay, asides tai X. Näiden asettaminen toimii, kuten yllä selvitettiin. X :n kääntäminen päälle tai pois kytkee päälle tai pois päältä X11-käyttöliittymän, joka selostetaan myöhemmin. Esimerkiksi automaattinen rivinvaihto voidaan kytkeä päälle tällä rivillä:

turn word-wrap on

UUDELLEENOSOITUS MOODIEN ASETTAMINEN

Uudelleenosoittamisen tarkoitus on mahdollistaa YTalk-yhteydet PPP (point- to-point) -verkkoyhdyskäytävän kautta, jossa paikalliset koneet tunnistetaan eri osoitteista (ja yleensä toimialueen nimestä) kuin etäkoneilla. Perussyntaksi uudelleenosoittamisen komennosta on tämä:

readdress mistä-osoite mihin-osoite verkkoalue (domain)

Readdress-selvitys yksinkertaisesti tekee muunnoksen, että kone(et) verkkoalueella keskustelevat koneen/koneiden kanssa mistä-osoitteessa lähettämällä paketteja mihin-osoitteeseen. Koska useimmat käyttäjät eivät tarvitse tätä, selostan sen vain lyhyesti.

TÄMÄ EI OLE REITITYSTÄ. Esimerkiksi, minun koneeni kotona on kytketty PPP:llä verkkoon minun toimistossani. Minun koneeni kotona luulee, että sen ethernet-osoite on 192.188.253.1 ja sen toimialueen nimi on "talisman.com". Verkolla toimistossani on osoite 192.67.141.0. Kun olen kytkeytynyt PPP:llä, kotikoneeni asetetaan toimiston verkkoon osoitteeseen 192.67.141.9 toimialuenimellä "talisman.austin.eds.com".

YTalkin tarvitsee tietää, että jos sitä ajetaan verkkoalueella 192.67.141.0 ja vastaanotetaan paketteja osoitteesta 192.188.253.1, tämän pitäisi vastata osoitteeseen 192.67.141.9, eikä 192.188.253.1. Oikein? oikein. okei, okei, okei. Minä laitoin tämän rivin .ytalkrc-tiedostoon molemmissa päissä:

readdress talisman talisman.austin.eds.com 192.67.141.0

Kotini päässä, tämä käännetään muotoon:

readdress 192.188.253.1 192.67.141.9 192.67.141.0

mikä kertoo minun kotikoneelleni, että ilmoittaa itsensä "192.67.141.9":ksi "192.188.253.1":n sijaan, kun YTalkataan koneille verkossa "192.67.141.0".

Toimiston päässä readdress-komento käännetään muotoon:

readdress 192.67.141.9 192.67.141.9 192.67.141.0

mikä toimiston koneissa pohjimmiltaan jätetään huomioimatta.

Riittää. Lisää tietoa kuinka tätä käytetään, katso lähdekoodista tai lähetä minulle kirje. :-)

X11-KÄYTTÖLIITTYMÄ

Jos DISPLAY-paikallismuuttuja on määritelty, kun YTalk käynnistyy, YTalk yrittää keskustella tämän X-palvelimen kanssa. Ikkuna luodaan sinulle ja jokaiselle käyttäjälle, johon olet kytkettynä. X11-käyttöliittymä voidaan pitää pois päältä määrittelemällä -x komentorivillä tai laittamalla tämä rivi .ytalkrc tiedostoosi:

turn X off

Ikkuna luodaan jokaiselle erilliselle käyttäjälle keskustelussa. Jos fokus on pääikkunalla (se on ikkuna, jonka otsikkopalkissa lukee "ytalk"), niin kaikki, mitä kirjoitetaan lähetetään kaikille kytketyille käyttäjille. Kun fokus on jonkun käyttäjän ikkunoissa, kaikki kirjoitettu lähetetään syrjässä ainoastaan tälle käyttäjälle. Jos "syrjäytys"-valinta on kytketty pois päältä (katso yllä), ytalk piippaa eikä hyväksy mitään, mitä kirjoitetaan, kun fokus ei ole pääikkunassa.

YTalk käyttää X11-resurssitietokantaa näille käyttäjän määriteltävissä oleville kokoonpanovalinnoille:

YTalk.display: X-palvelin, johon kytkeydytään, oletuksena DISPLAY-paikallismuuttuja.

YTalk.reverse: käänteiset musta/valkeat pisteet

YTalk.font: käytettävä fontti, oletuksena "9x15".

YTalk.geometry: ikkunan koko, oletuksena "80x24".

TULEVAISUUDEN TYÖT

Työtä on tarkoitus tehdä seuraavilla alueilla:

1) YTalkin käyttöön varattu YTalk-demoni.

2) MBCS/NLS-tuki.

TIEDOSTOT

/usr/local/etc/ytalkrc
Järjestelmän kattava oletustiedosto.

$HOME/.ytalkrc
Käyttäjän paikallinen kokoonpanotiedosto. Tämä tiedosto ohittaa
valinnat, jotka on määritelty järjestelmän ytalkrc-tiedostossa.

TEKIJÄ

Britt Yenne
yenne [AT] austin.com

Tätä versiota ylläpitää
<roger.espel.llima [AT] pobox.com>

AVUSTAJAT

Erityiset kiitokset Carl Edmanille monista koodipäivityksistä, beta-testaamisesta ja kommenteista. Luulen, että tämä kaveri käyttää yhtä paljon aikaa ytalkin kanssa kuin minä.

Erityiset kiitokset Tobias Hahnille ja Geoff W:lle beta-testaamisesta ja ehdotuksista.

Kiitokset Sitaram Ramaswamylle alkuperäisestä YTalk man-sivusta.

Kiitokset Magnus Hammerinille Solaris 2.* -tuesta.

Kiitokset Thilo Wunderlichille Linux-tuesta.

Kiitokset Jonas Yngvessonille syrjäytys viesteistä X:ssä.

Kiitokset Andreas Stolckelle X-resurssitietokannan kutsujen korjaamisesta.

Kiitokset Pete Wenzelille #elif -ohjeen korjaamisesta.

Kiitokset John Vanderpoolille, Shih-Chen Huangille, Andrew Myersille, Duncan Sinclairille, Evan McLeanille, Larry Schwimmerille, J. Adam Hawkesille, ja Mark Musonelle kommenteista ja ideoista.

YTalkin mukana oleva README-tiedosto kuvaa ominaisuudet tarkemmin.

BUGIT

Uusista yhteyksistä välitettävistä toimialuenimistä, jotka välitetään muille kytketyille osapuolille, puuttuu joskus verkkoalue-osa (domain).

Postita viesti mistä tahansa muusta bugista tämän version ylläpitäjälle, <roger.espel.llima [AT] pobox.com>

COMMENTS