Manpages

NAZWA

ypcat - wypisuje zawartości mapy NIS

SKŁADNIA

ypcat [ -kt ] [ -d domena ] nazwamapy
ypcat -x

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

ypcat drukuje zawartości mapy NIS określonych przez nazwęmapy, które mogą być nazwą mapy lub pseudonimem mapy.

OPCJE

-d domena

Określa nazwę domeny inną niż wartość domyślna, zwróconą przez domainname(1).

-k

Wyświetla mapę kluczy. Ta opcja jest przydatna z mapami w których wartości są puste albo klucz nie jest częścią wartości.

-t

Ta opcja hamuje tłumaczenie pseudonimu mapy.

-x

Wyświetla tabelę tłumaczeń pseudonimów map.

PLIKI

/var/yp/nicknames

tabela tłumaczeń pseudonimów map.

ZOBACZ TAKŻE

domainname(8), nicknames(5), ypbind(8), ypmatch(1), yppoll(8), ypserv(8), yset(8), ypwhich(1)

AUTOR

ypcat jest częścią pakietu yp-tools, który został napisany przez Thorstena Kukuka <kukuk [AT] vt.de>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 1 ypcat

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.