Manpages

NAZWA

j0, j0f, j0l, j1, j1f, j1l, jn, jnf, jnl − funkcje Bessela pierwszego rodzaju

SKŁADNIA

#include <math.h>

double j0(double x);
double j1(double
x);
double jn(int
n, double x);

float j0f(float x);
float j1f(float
x);
float jnf(int
n, float x);

long double j0l(long double x);
long double j1l(long double
x);
long double jnl(int
n, long double x);

Proszę linkować z −lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

j0(), j1(), jn():

_XOPEN_SOURCE
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

j0f(), j0l(), j1f(), j1l(), jnf(), jnl():

_XOPEN_SOURCE  >= 600
|| (_ISOC99_SOURCE && _XOPEN_SOURCE)
|| /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

OPIS

Funkcje j0() i j1() zwracają wartość w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzędów, odpowiednio, 0 i 1. Funkcja jn() zwraca wartość w punkcie x funkcji Bessela pierwszego rodzaju rzędu n.

Funkcje j0f(), jif() i jnf() są wersjami przyjmującymi i zwracającymi wartości float. j01(), j1l() i jnl() są wersjami funkcji przyjmującymi i zwracającymi wartości long double.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odpowiednie wartości funkcji Bessela pierwszego rodzaju dla argumentu x.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest za duży lub wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest 0.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:
Przekroczenie zakresu: nastąpiło przekroczenie w dół wartości wynikowej
lub x jest za duży

errno jest ustawiane na ERANGE.

Funkcje nie rzucają wyjątków dla fetestexcept(3).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

Funkcje zwracające wartość typu double są zgodne z SVr4, 4.3BSD, POSIX.1−200 i POSIX.1−2008. Pozostałe funkcje są funkcjami niestandardowymi istniejącymi także w systemach BSD.

BŁĘDY

W wartościach zwracanych przez j0(), j1() i jn() dla argumentów x pomiędzy −8 a 8 występują błędy rzędu do 2e−16 .

ZOBACZ TAKŻE

y0(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man−pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man−pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry [AT] mif.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

COMMENTS