Manpages

NOM

xdtv_alevt-cap − captura de pàgines de teletext (adaptat a xdTV)

SINOPSIS

xdtv_alevt-cap [opcions] ppp[.ss] ...

DESCRIPCIÓ

xdtv_alevt-cap és un programa per capturar les pàgines del teletext i desar-les al disc. Simplement li dones la llista de pàgines que vols i les desa. No suporta ni time-outs, ni rangs de pàgines ni detecció de canal. De totes maneres, suporta diversos tipus de formats - per ara ascii, ansi (ascii amb caràcters en color), html, png i ppm.

OPCIONS

A continuació hi ha un resum de les opcions.
−name 
nomfitxer

Nom del fitxer on es desaran les pàgines. Pot tenir una sèrie de caràcters de substitució %-seqüències (veure abaix). (per defecte: ttext-%s.%e)

−format format-specifier

Defineix el format amb que es desaran les pàgines (veure abaix). (per defecte: ascii)

−format list|help

Mostra tots els tipus de formats de fitxer i les seves opcions.

−vbi device

Empra aquest dispositiu (per defecte: /dev/vbi).

−finetune −4..4|auto

Especifica l’ajustament fi pel descodificador. Pel valor de la dreta juga amb alevt. Per defecte: 1.

−timeout segons

Si la pàgina no pot ser capturada en segons, el programa acaba amb l’estat de sortida 1 després de desar les pàgines ja capturades. Per defecte s’espera indefinidament.

−charset latin-1|latin-2|koi8-r||koi||iso8859-7||el

Selecciona el joc de caràcters a emprar. Els caràcters inexistents al joc de caràcters seleccionat seran substituïts per caràcters similars. (per defecte: latin-1)

−−help

Resum de les opcions.

−−version

Mostr la versió del programa.

Cada argument que no és una opció s’empra com a nombre de pàgina. Les subpàgines s’han de donar de la manera següent ppp.ss on ppp es el nombre de pàgina i ss és el nombre de subpàgina. Si no s’especifica cap subpàgina, s’agafa la primera subpàgina rebuda. La pàgina és desada en el format i nom prèviament especificat.

Filenames
El nom de fitxer pot tenir diverses seqüències %. Les següents seqüències ja estan definides:

%%

un sol signe %.

%e

extensió per defecte del format de sortida seleccionat.

%p

el nombre de pàgina i un nombre de subpàgina opcional.

%P

nombre de pàgina.

%S

nombre de subpàgina.

%s

el nombre de pàgina passada a la línia de comandes.

Entre el signe % i la lletra pots definir un camp d’una amplada determinada fins on la cadena substituïda serà completada.

Especificadors de format
El format de sortida i les opcions associades les defineix l’especificador de format. Està format per una o més paraules separades per comes. La primera paraula selecciona el format de sortida i les altres són les opcions per aquest format. Hi ha opcions comuns vàlides per tots els format de sortida i també opcions específiques d’algun format (privades). Algunes opcions tenen forma d’assignació. L’ordre de les opcions és lliure. La única restricció és que la primera paraula ha de ser el nom del format. Exemple:
ansi,reveal,bg=none

El format ansi és el format de sortida i reveal, i bg=none són opcions.

En aquest moment tan sols hi ha dues opcions comunes: reveal, i hide. Controlen si hi els caràcters amagats que hi ha a una pàgina s’han de mostrar a la sortida o no. Per defecte hide.

El format especial de cadena list (o help) mostrarà una llista de tots els formats de sortida suportats i les seves opcions.

(El format ansi és un alies per ascii,color.)

DIAGNÒSTICS

Si expira el temps d’espera i en sortir hi ha algunes pàgines perdudes, l’estatus de sortida és 1. En errors fatals, l’estatus de sortida és 2.

NOTA

Abans d’emprar aquest programa, has de seleccionar el canal de TV amb algún altre programa com xdtv

FITXERS

/dev/vbi*

VEGI TAMBÉ

xdtv_alevt(1),

BUGS

Si passes un nombre de pàgina que no és transmès mai, el programa no acabarà mai.

Reportar bugs a <froese [AT] gmx.de>.

COMMENTS