Manpages

NAAM

write − schrijf naar een bestandindicator

OVERZICHT

#include <unistd.h>

ssize_t write(int bi, const void *buf, size_t tel);

BESCHRIJVING

write() Schrijft tot tel bytes naar het bestand waar bi naar wijst, van de buffer die begint op buf. POSIX Eist dat een read(2) die bewijsbaar na een write() plaatsvindt de nieuwe gegevens oplevert. Merk op dat niet alle bestandsystemen voldoen aan POSIX.

EIND WAARDE

Bij success wordt het aantal geschreven bytes teruggegeven (nul betekend niks werd geschreven). Bij falen wordt −1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet. Als tel nul is en de bestandindicator wijst naar een normaal bestand dan wordt 0 teruggegeven zonder verdere gevolgen te veroorzaken. Voor een speciaal bestand zijn de resultaten niet overdraagbaar {eng: portable}.

FOUTEN

EBADF

{slecht bestand} bi Is geen geldige bestandindicator, of is niet open voor schrijven.

EINVAL

{ongeldig} bi Wijst naar iets dat ongeschikt is om naar te schrijven.

EFAULT

{fout} buf Ligt buiten door u toegankelijke adres ruimte.

EPIPE

{pijp} bi Is verbonden met een pijp of socket waarvan de lees-uitgang gesloten is. Wanneer dit gebeurd ontvangt het schrijvende proces een SIGPIPE signaal; als het proces dat signaal afvangt, blokkeert of negeert dan wordt EPIPE teruggegeven.

EAGAIN

{opnieuw} Niet-blokkerende In/Uit werd gekozen met O_NONBLOCK {niet blokkeren}, maar er was geen ruimte in de pijp of socket verbonden met bi om de gegevens direct weg te schrijven.

EINTR

{onderbroken} De aanroep werd onderbroken door een signaal voordat gegevens werden geschreven.

ENOSPC

{geen ruimte} Het apparaat dat het bestand bevat waar bi naar wijst heeft geen ruimte voor de gegevens.

EIO

{in/uit} Een laag-niveau In/Uit fout trad op terwijl de inode veranderd werd.

Andere fouten kunnen optreden afhankelijk van dat wat verbonden is met bi.

VOLDOET AAN

SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD. SVr4 beschrijft extra fouttoestanden EDEADLK, EFBIG, ENOLCK, ENOLNK, ENOSR, ENXIO, EPIPE, en ERANGE. Onder SVr4 mag een write onderbroken worden en EINTR teruggeven op elk moment, niet alleen vlak voordat gegevens worden geschreven.

ZIE

open(2) {openen}, read(2) {lees}, fcntl(2) {manipuleer bi}, close(2) {sluiten}, lseek(2) {zoek}, select(2) {kies}, ioctl(2) {in/uit manipuleer}, fsync(2) {harmonizeer}, fwrite(3) {schrijf}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.34.

Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: write.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS