Manpages

NÁZEV

editor map pro Bitvu o Wesnoth

POUŽITÍ

wesnoth_editor

POPIS

Editor map pro Bitvu o Wesnoth

VOLBY

−−datadir

specifikuje adresář s daty.

−f−−fullscreen

spouští editor v celoobrazovkovém režimu.

−h−−help

zobrazuje nápovědu k parametrům příkazové řádky.

−−path

pouze zobrazí cestu k adresáři s daty.

−r−−resolution

nastavuje rozlišení. Příklad: −r 800x600

−−bpp

nastavuje počet bitů na bod. Příklad: −−bpp 32

−v−−version

zobrazuje verzi Wesnothu.

−w−−windowed

spouští editor v okně.

AUTOŘI

Vytvořil David White <davidnwhite [AT] verizon.net>. Upravili Nils Kneuper <crazy−ivanovic [AT] gmx.net> and ott <ott [AT] gaon.net>. Tuto manovou stránku vytvořil Cyril Bouthors <cyril [AT] bouthors.org>. Překlad Oto ’tapik’ Buchta <tapik [AT] buchtovi.cz>.
Navštivte oficiální stránky: http://www.wesnoth.org/ a oficiální české stránky http://www.wesnoth.wz.cz/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2006 David White <davidnwhite [AT] verizon.net>
Toto je Svobodný Software; je licencován pod licencí GPL verze 2, tak jak jepublikována nadací Free Software Foundation.Tento program je bez záruky; a to i co se týká obchodovatelnosti apoužitelnosti.

VIZ TAKÉ

wesnoth(6), wesnothd(6)

COMMENTS