Manpages

NIMI

vlock − virtuaalikonsolin lukitusohjelma

YLEISKATSAUS

vlock

vlock [ -a,--all ] [ -c,--current ] [ -h,--help ] [ -v,--version ]

KUVAUS

vlock on ohjelma, jolla voidaan lukita yksi tai useampi Linux-konsolin istunto. Tämä on erityisen käytännöllistä silloin, kun on käytössä Linux-koneita, joita käyttää useita käyttäjiä, joilla on pääsy konsolille. Yksi käyttäjä voi lukita käyttämänsä istunno(n/t) siten, että muutkin käyttäjät voivat käyttää samaa konetta muilta virtuaalikonsoleilta. Haluttaessa koko konsoli voidaan lukita ja virtuaalikonsolien käyttö estää.

Oletusarvona vain nykyinen vk (virtuaalikonsoli) lukitaan. Käyttämällä valitsinta −a,−−all kaikki vk:t lukitaan. Lukittuja vk:ta ei voida avata ilman lukitsijan tai pääkäyttäjän (root) salasanaa. Pääkäyttäjän salasanalla voidaan aina avata mikä tahansa tai kaikki istunnot. Ja paranoideille tiedoksi: ne, jotka yrittävät arvata salasanoja joutuvat tekemään sen yritys-ja-erehdys-menetelmällä, joten istuntojen asiaton käyttö on hyvin epätodennäköistä.

Huomaa, että on täysin mahdollista lukita itsensä kokonaan ulos konsolilta käyttämällä −a,−−all -valitsimia, jos et muista salasanaasi! Jollet onnistu tappamaan vlock -prosessia käyttämällä konetta etäpäätteeltä tai verkosta, jää koneen resetointi ainoaksi tavaksi "avata" konsoli.

vlock -ohjelmaa käytetään pääsääntöisesti konsoli-istunnoille. Joka tapauksessa, on mahdollista yrittää lukita myös ei-konsoli-istuntoja, mutta tätä tukea ei ole kunnolla testattu.

VALITSIMET

−a,−−all

Lukitse kaikki konsoli-istunnot ja estä virtuaalikonsolien vaihtaminen.

-c,--current

Lukitse nykyinen istunto (tämä on oletusasetus).

-h,--help

Tulosta lyhyt avusteteksti.

-v,--version

Tulosta vlockin versionumero.

TEKIJÄ

Michael K. Johnson <johnsonm [AT] redhat.com>

COMMENTS