Manpages

NAZWA

virtual - format tabeli virtual programu Postfix

SKŁADNIA

postmap /etc/postfix/virtual

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Opcjonalna tabela virtual określa przeadresowania dla lokalnych i nie-lokalnych odbiorców lub domen. Przeadresowania te są wykorzystywane przez demona cleanup(8). Są one rekurencyjne.

Przeadresowanie virtual stosowane jest tylko do adresu kopertowego odbiorcy i nie ma wpływu na nagłówki wiadomości. Można to traktować tak, jak zestaw reguł S0 Sendmaila. Ogólne przepisanie adresów z nagłówka i etykiety wykonuje się za pomocą odwzorowania canonical(5).

Plik virtual służy jako wejście polecenia postmap(1). W wyniku jego działania powstaje zaindeksowany plik w formacie dbm lub db, wykorzystywany do szybkiego wyszukiwania przez system pocztowy. Po aktualizacji może upłynąć około minuty zanim zmiany staną się widoczne. Wydanie polecenia postfix reload eliminuje opóźnienie.

Typowa realizacja domeny wirtualnej wygląda tak:

domena.witrualna cokolwiek (zawartość po prawej
bez znaczenia)
ytk1 [AT] domena.witrualna adres1
ytk2 [AT] domena.witrualna adres2, adres3

Przy takim ustawieniu serwer SMTP akceptuje pocztę do domena.witrualna i odrzuca pocztę do unknown@domena.witrualna jako niemożliwą do dostarczenia.

Tabela virtual ma podany niżej format, przy czym odwzorowania są próbowane w takiej kolejności, w jakiej je tu wymieniono:
odstępy i komentarze

Puste linie są ignorowane, tak samo jak linie zaczynające się od ’#’.

użytkownik@domena adres, adres, ...

Poczta do użytkownik@domena jest przeadresowywana na adres. Ta postać na najwyższy priorytet.

użytkownik adres, adres, ...

Poczta do użytkownik@miejsce jest przeadresowywana na adres gdy miejsce jest równe $myorigin albo jeśli jest wymienione w $mydestination lub w $inet_interfaces.

Ten sposób działania nakłada się na działanie lokalnej bazy alias(5). Różnią się tym, że odwzorowanie virtual można stosować także do adresów, które nie są lokalne.

@domena adres, adres, ...

Poczta do każdego użytkownika z domeny zostanie przeadresowana na adres. Ta postać ma najniższy priorytet.

We wszystkich powyższych postaciach, gdy adres ma postać @innadomena, wynikiem jest ten sam użytkownik w innejdomenie. Działa to tylko dla pierwszego adresu w rozszerzeniu.

ROZSZERZANIE ADRESÓW

Kiedy wyszukiwanie się nie powiedzie, a lokalna część adresu zawiera opcjonalny ogranicznik odbiorcy (np. uzytk+foo@domena), to wyszukiwanie jest powtarzane dla adresu nierozszerzonego (np. uzytk@domena), a niedopasowane rozszerzenie adresu przenosi się na wynik rozwinięcia. Kolejność dopasowań: uzytk+foo@domena, uzytk@domena, uzytk+foo, uzytk i @domena.

BŁĘDY

W formacie tabeli nie są rozpoznawane konwencje cytowania.

PARAMETRY KONFIGURACYJNE

Tego zagadnienia dotyczą szczególnie niższej wymienione parametry main.cf. W pliku main.cf Postfiksa można znaleźć szczegóły składni i wartości domyślne. Po zmianie konfiguracji należy użyć polecenia postfix reload.
virtual_maps

Lista tabel odwzorowań wirtualnych.

Inne powiązane parametry:
inet_interfaces

Adresy interfejsów sieciowych, na których ten system otrzymuje pocztę.

mydestination

Lista domen, które są przez ten system pocztowy uważane za lokalne.

myorigin

Domena, która jest doklejana do lokalnie wysyłanej poczty.

owner_request_special

Powoduje specjalną obróbkę adresów owner-xxx i xxx-request.

ZOBACZ TAKŻE

cleanup(8) sprowadza do postaci kanonicznej i kolejkuje pocztę
postmap(1) tworzy tablicę odwzorowań

LICENCJA

Z tym oprogramowaniem musi być rozpowszechniana licencja Secure Mailer.

AUTOR

Wietse Venema IBM T.J. Watson Research P.O. Box 704 Yorktown Heights, NY 10598, USA

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 5 virtual

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.