Manpages

NAAM

uselib − kies gedeelde bibliotheek

OVERZICHT

#include <unistd.h>

int uselib(const char *bibliotheek);

BESCHRIJVING

uselib kiest het gedeelde binaire bibliotheek bestand dat gebruikt zal worden door het aanroepende proces.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

In aanvulling op alle fout-codes die worden teruggegeven door open(2) en mmap(2), kan het volgende ook teruggegeven worden:
ENOEXEC

{niet uitvoeren} Het bestand opgegeven door bibliotheek is niet uitvoerbaar, of heeft het goede magische nummer niet.

EACCES

{toegang} De bibliotheek opgegeven door bibliotheek is niet leesbaar.

VOLDOET AAN

uselib() is Linux eigen, en zou niet gebruikt moeten worden in programma’s die bedoeld zijn om overdraagbaar te zijn.

ZIE OOK

ar(1) {archief}, gcc(1) {gnu C compiler}, ld(1) {verbindt}, ldd(1) {ld afhankelijk}, mmap(2) {geheugen in-kaart-brengen}, open(2) {open}, ld.so(8) {laad bibliotheek}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: uselib.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS