Manpages

NIMI

unexpand − muunna välilyönnit sarkaimiksi

YLEISKATSAUS

unexpand [−sar1[,sar2[,...]]] [−t sar1[,sar2[,...]]] [−a] [−−tabs=sar1[,sar2[,...]]] [−−all] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen lähde.

Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta unexpand. unexpand kirjoittaa jokaisen annetun tiedoston sisällön tai vakiosyötteen (jos tiedostoja ei ole annettu tai jos tiedostoksi on annettu ’−’) vakiotulosteeseen muuntaen kahden tai useamman välilyönnin tai sarkaimen merkkijonot suurimmaksi mahdolliseksi määräksi sarkaimia jatkettuna riittävällä määrällä välilyöntejä. Oletusarvona unexpand muuntaa vain jokaisen rivin alun välilyönnit ja sarkaimet (ne, jotka edeltävät kaikkia ei-tyhjämerkkejä). Se säilyttää askelpalautinmerkit tulosteessa; ne vähentävät sarakelaskuria sarkainten laskemisessa. Oletusarvona sarkain on asetettu joka kahdeksanteen sarakkeeseen.

OPTIOT
−, −t, −−tabs sar1[,sar2[,...]]

Jos vain yksi sarkain on asetettu, asetetaan sarkaimet sar1 merkin välein oletusarvon 8 sijaan. Muutoin sarkaimet asetetaan sarakkeisiin sar1, sar2, jne. (alkaen nollasta) jättäen välilyönnit ja sarkaimet asetettujen sarkainpaikkojen jälkeen ennalleen. Jos sarkainpaikat on annettu −t tai −−tabs optioilla, ne voidaan erottaa välilyöntien lisäksi myös pilkuilla. Tämä optio sisältää option −a käytön.

−a, −−all

Muuntaa sarkaimiksi kaikki kahden tai useamman välilyönnin tai sarkaimen merkkijonot, eikä vain ensimmäisiä.

−−help

Tulosta käyttöohjeet ja poistu onnistumista osoittavalla paluuarvolla.

−−version

Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu.

COMMENTS