Manpages

NIMI

tree − tulostaa hakemistojen sisällön hakemistopuuna.

YLEISKATSAUS

tree [ -adfgilnpqstuxACDFN ] [ -P kuvio ] [ -I kuvio ] [ hakemisto ... ]

KUVAUS

Tree on rekursiivisesti toimiva hakemistojen tulostusohjelma, joka tuottaa sisennetyn luettelon tiedostoista. Tämä luettelo voi myös olla dircolors-määrittelyn mukaisesti värillinen, jos ympäristömuuttujalle LS_COLORS on annettu arvo ja tulostus tapahtuu päätteelle. Ilman parametrejä tree tulostaa nykyhakemiston tiedostot. Jos on annettu hakemistoparametrejä, tree tulostaa hakemistojärjestyksessä kaikki löytyneet tiedostot ja/tai hakemistot. Tulostuksen päätteeksi tree ilmoittaa luetteloitujen tiedostojen ja/tai hakemistojen lukumäärän.

Jos ohjelma toteaa symbolisen linkin, polku, johon tämä symbolinen linkki viittaa, tulostetaan oletusasetuksena linkin nimen jälkeen muodossa:

nimi -> todellinen_polku

Jos käytetään ’-l’ optiota ja symbolinen linkki viittaa todelliseen hakemistoon, tree seuraa symbolisen linkin polkua ikäänkuin se olisi todellinen hakemisto.

OPTIOT

Tree tuntee seuraavat komentorivin valitsimet:

-a

Kaikki tiedostot tulostetaan. Oletusarvona tree ei tulosta piilotiedostoja (joiden nimet alkavat pisteellä ’.’). Tree ei milloinkaan tulosta hakemistojen rakenne-elementtejä ’.’ (oletushakemisto) ja ’..’ (edellinen hakemisto).

-d

Tulostaa vain hakemistot.

-f

Tulostaa joka tiedoston täydellisen hakemistopolun.

-i

Estää sisennysviivojen tulostumisen, hyödyllinen yhdessä valitsimen -f kanssa.

-l

Seuraa symbolisia linkkejä, jos ne viittaavat hakemistoihin, ikäänkuin ne olisivat hakemistoja.

-x

Ei poistu nykyisestä tiedostojärjestelmästä. (kuten find -xdev).

-P kuvio

Tulostaa vain ne tiedostot, jotka sopivat säännölliseen lausekkeeseen kuvio. Huomaa: Sinun on käytettävä valitsinta -a, jotta myös pisteellä ’.’ alkavat tiedostonimet huomioitaisiin. Sallitut jokerimerkit ovat ’*’ (mikä tahansa merkki, lukumäärä 0 tai useampi), ’?’ (mikä tahansa yksittäinen merkkki), ’[...]’ (mikä tahansa yksittäinen merkki, joka on lueteltu sulkujen välissä (valinnaisesti voidaan käyttää ’-’-merkkiä (miinus) merkkijoukon määrittelyyn esim.: [A-Z]), sekä ’[^...]’ (mikä tahansa yksittäinen merkki, jota ei ole lueteltu sulkujen välissä).

-I kuvio

Ei tulosta tiedostoja, jotka sopivat säännölliseen lausekkeeseen kuvio.

-p

Tulostaa kaikkien tiedostojen oikeudet (kuten ls -l).

-s

Tulostaa tiedoston koon nimen yhteydessä.

-u

Tulostaa tiedoston käyttäjänimen tai UID #, jos ei käyttäjänimeä ole.

-g

Tulostaa tiedoston ryhmänimen tai GID #, jos ryhmänimeä ei ole.

-D

Tulostaa käsiteltävän tiedoston viimeisimmän muutospäivän.

-F

Lisää nimen jälkeen ’/’ hakemistoihin, ’=’ socket-tiedostoihin, ’*’ ohjelmatiedostoihin ja ’|’ FIFOihin, (kuten ls -F).

-q

Tulostaa tiedostonimien ei-tulostuvat merkit kysymysmerkkeinä. Ei käytä oletusarvon mukaista väkäs-merkintää.

-N

Tulostaa ei-tulostuvat merkit sellaisinaan. Ei käytä oletusarvon mukaista väkäs-merkintää.

-t

Tuloste lajitellaan aakkoslajittelun sijasta viimeisimmän muutospäivän mukaan.

-n

Värien käyttö estetty paitsi -C -valitsinta käytettäessä.

-C

Käytetään väritystä aina kun ympäristömuutttujalle LS_COLORS on annettu arvo. Hyödyllinen putkitetun tulosteen värityksessä.

-A

Käytetään ANSI-viiva-grafiikkaa sisennysviivoja tulostettaessa.

TIEDOSTOT

/etc/DIR_COLORS Systeemin värititetokanta
~/.dircolors Käyttäjän väritietokanta

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

LS_COLORS dircolorsin luomat väritiedot

TEKIJÄ

Steve Baker (ice [AT] mama.edu)

BUGIT

Ei tiedossa olevia. Ei paljon testattu. Kaipaisi muutamia ls:n mallin mukaisia lisävalitsimia.

KATSO MYÖS

dircolors(1L), ls(1L)

COMMENTS