Manpages

NÉV

tput − inicializál (beállít) egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-t adatbázist

ÁTTEKINTÉS

tput [-Ttípus] képleír [paraméterek ... ]
tput
[-Ttípus] init
tput
[-Ttípus] reset
tput
[-Ttípus] teljesnév
tput -S <<

LEÍRÁS

A tput segédprogram a terminfo-t (terminál adatbázis) használja arra, hogy az egyes terminálfüggő informácókat elérhetővé tegye a shell (ld. sh(1)) számára a terminál beállításához. Képes továbbá visszaadni a kért terminál típus teljes nevét. A tput output-jaként egy karakterláncot ad vissza ha a kért jellemző (képesség leíró) string típusú vagy egy egész értéket ha az egész szám jellegű. Ha a kért jellemző logikai típusú, akkor a tput egyszerűen beállítja a visszatérési értéket (0-IGAZ ha a terminál rendelkezik a szóban forgó képességgel, 1-HAMIS ha nem) és nem generál kimenő adatot. A felhasználó mielőtt használná a szabványos kimeneten visszakapott értéket, ellenőrizni kell a kilépési értékét [$?, ld. sh(1)], hogy az 0-e. (ld. ILÉPÉSI ÉRTÉK és DIAGNOSZTIKA részek). A képességek és a hozzájuk rendelt capname-ek teljes listáját ld.: terminfo(5).
-T
típus

a terminál típusát jelzi. Rendes körülmények között ez az opció szükségtelen, mert az alapértelmezett érték a TERM környezeti változóban található. Ha a -T meg van adva, akkor a LINES és COLUMNS shell változók nem lesznek figyelembe véve és nem kerül lekérdezésre az aktuális képernyőméret az operációs rendszertől.

képleíró

a terminfo adatbázisból kért jellemző neve.

paraméterek

Ha a tulajdonság string típusú, ami paramétereket igényel, akkor a paraméterek argumentum átadásra kerül a string-nek. Minden numerikus argumentum mint szám kerül átadásra.

-S

lehetővé teszi egynél több jellemző lekérését egy meghívás során. A jellemzők ekkor a szabványos bemenetről jönnek és nem a parancssorból (ld. példa). Egy sorban csak egy képleíró engedélyezett. Az -S opció megváltoztatja a kilépési értékek jelentését (ld. KILÉPÉSI ÉRTÉKEK rész).

init

Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhsználó termináljához tartozó bejegyzés (ld. -TtípusR, fent), akkor a következő történik: (1) a terminál inicializáló string-je (ha van ilyen) lesz az output (is1, is2, is3, if, iprog), (2) egyéb a bejegyzésben meghatározott késedelem (pl. új sor) a tty meghajtóban lesz beállítva, (3) a tabulátor beállítások az adatbázis bejegyzésnek megfelelően kerülnek ki- vagy bekapcsolásra és (4) ha nincsenek tabulátor beállítások, akkor az alapértelmezett tabulátorpozíciók kerülnek beállításra (minden 8. karakterpozíció). Ha a bejegyzés nem tartakmaz információt a fenti tevékenységek valamelyikéhez, akkor a tevékenység nem hajtódik végre.

reset

az inicializáló string kiadása helyett a terminál reset-stringje kerül a kimenetre (rs1, rs2, rs3, rf) ha az létezik. Ha reset-string nincs, de inicializáló van, akkor az kerül a kimenetre. Egyébként a reset azonos az init-tel.

teljesnév

Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhasználó termináljának megfelelő bejegyzés (ld. -Ttípus, fent), akkor a terminál neve fog megjelenni. A név az utolsó név a terminfo adatbázis terminált leíró első sorbában [ld. term(5)].

PÉLDÁK

tput init

Inicializálja a terminált a TERM környezeti változóban lévő termináltípusnak megfelelően. Ez a sor nem árt ha szerepel a felhasználó ahogy az a profile(4) oldalon olvasható.

tput -T5620 reset

alapállapotba hoz egy AT&T 5620-as terminált és felülírja a terminál típusát a TERM változóban.

tput cup 0 0

egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, amely 0. sor 0. oszlopába (a képernyő bal felső sarka, általában "home" pozíciónak nevezik) viszi a kurzort.

tput clear

egy képernyőtörlés szekvenciát küld a terminálnak.

tput cols

kiírja az aktuális terminál oszlopainak számát.

tput -T450 cols

Kiírja a 450-es terminál oszlopainak számát.

tput bold=’tput smso’ offbold=’tput rmso’

a bold shell változóba a terminálnak megfelelő "kiemelt-mód" kezdete karaktersorozatot, az offbold shell változóba a "kiemelt-mód" vége szekvenciát teszi. Ezt esetleg követheti egy prompt: echo "${bold} Kérem írja be a nevét: ${offbold}\c"

tput hc

az kilépési kód jelzi, hogy a terminál hardcopy terminál-e

tput cup 23 4

egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, ami a kurzort 23. sor, 4. pozíciójába mozgatja.

tput longname

a TERM környezeti változóban specifikált terminál típushoz tartozó teljes nevet írja ki a terminfo adatbázis bejegyzéséből.

tput -S <<!
> clear
> cup 10 10
> bold
> !

Ez egy példa arra, hogy hogyan lehet több műveletet elvégezni egy hívással. A példa letörli a képernyőt, a 10. sor 10. pozíciójába viszi a kurzort és bekapcsolja a félkövér (kiemelt fényesség) módot. A felsorolást a külön sorba írt felkiáltójel (!) zárja.

FÁJLOK

/usr/share/terminfo

lefordított terminál leíró adatbázis

/usr/include/curses.h

ncurses(3NCURSES) header fájl

/usr/include/term.h

terminfo header fájl

/usr/share/tabset/*

tabulátorbeállítások a terminálokhoz olyan formátumban, hogy az megfeleljen a terminálon való megjelenítésnek (escape szekvenciák, amelyek beállítják a margókat és a tabulátorpozíciókat); részletesen a "Tabulátorok és Inicializálás" terminfo(4) részében.

LÁSD MÉG

clear(1), stty(1), tabs(5). profile(5), terminfo(4) Rendszer Adminisztrátorok kézikönyvében. A Programozók Segédlet-ének 10. fejezetében.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK (EXIT CODE)

Ha a capname logikai típusú, akkor az érték 0 TRUE esetén és 1 FALSE esetén kivéve, ha a az -S opció be van kapcsolva.

Ha a capname karakterlánc típusú, akkor 0 jelzi, hogy ez a képesség definiálva van ennél a terminál típusnál (az értéke a szabványos kimeneten jelenik meg); 1 jelzi, hogy ez a képesség nincs definiálva ennél a terminál típusnál (a szabványos kimeneten 0 jelenik meg).

Ha a capname logikai vagy karakteres típusú és a -S opciót használjuk, akkor 0 jelzi, hogy minden sor sikeres volt. Nem jelzi, hogy melyik sor végrehajtása volt sikertelen, így az 1-es érték sohasem jelenik meg, a 2, 3 és 4 kódok jelentése a szokásos.

Ha a capname egész típusú, akkor az érték mindig 0 akár definiálva van az adott képesség akár nem. A felhasználó úgy tudhatja ezt meg, hogy ellenőrzi a szabványos kimenetet. A -1 azt jelzi, hogy a jellemző nincs definiálva az adott terminál típushoz.

Bármely más érték valamilyen hibát jelez; lásd a HIBÁK részt.

DIAGNOSZTIKÁK

A tput a követkző hibaüzeneteket és hozzájuk tartozó kilépési értékeket adja.

ÁTJÁRHATÓSÁG

A longname és -S opciókat valamint a cup példánál használt paraméterezési lehetőségeket a BSD és az AT&T/USD SVr4 előtti verziói nem támogatják.

MAGYAR FORDÍTÁS

Szalay Attila <sasa [AT] sophia.hu>

COMMENTS