Manpages

NAZWA

toupper, tolower, toupper_l, tolower_l - przekształca literę na wielką lub małą

SKŁADNIA

#include <ctype.h>

int toupper(int c);
int tolower(int
c);

int toupper_l(int c, locale_t locale);
int tolower_l(int
c, locale_t locale);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

toupper_l(), tolower_l():

Od glibc 2.10:

_XOPEN_SOURCE >= 700

Przed glibc 2.10:

_GNU_SOURCE

OPIS

Te funkcje przekształcają małe litery na wielkie i na odwrót.

Jeśli c jest małą literą toupper() zwraca jej odpowiednik będący wielką literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja toupper_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.

Jeśli c jest wielką literą tolower() zwraca jej odpowiednik będący małą literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja tolower_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.

Jeśli c nie ani jest wartością unsigned char ani nie ma wartości EOF, zachowanie tych funkcji jest nieokreślone.

Zachowanie toupper_l() i tolower_l() jest niezdefiniowane, jeśli locale jest specjalnych obiektem locale LC_GLOBAL_LOCALE (więcej informacji w duplocale(3)) lub nie jest prawidłowym locale.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość przekształconej litery lub c, gdy przekształcenie nie jest możliwe.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

toupper(), tolower(): C89, C99, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

toupper_l(), tolower_l(): POSIX.1-2008.

UWAGI

The standards require that the argument c for these functions is either EOF or a value that is representable in the type unsigned char. If the argument c is of type char, it must be cast to unsigned char, as in the following example:

char c;
...
res = toupper((unsigned char) c);

This is necessary because char may be the equivalent signed char, in which case a byte where the top bit is set would be sign extended when converting to int, yielding a value that is outside the range of unsigned char.

Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery, zależy od ustawień regionalnych. Na przykład domyślne ustawienia regionalne "C" nie znają umlautów, więc nie jest wykonywane ich przekształcenie.

W niektórych nieangielskich ustawieniach regionalnych występują małe litery bez odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z przykładów.

ZOBACZ TAKŻE

isalpha(3), newlocale(3), setlocale(3), towlower(3), towupper(3), uselocale(3), locale(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.