Manpages

JMÉNO

tload − grafické znázornění vytížení systému

POUŽITÍ

tload [−V] [−s měřítko] [ −d interval ] [konzole]

POPIS

tload tiskne graf aktuálního vytížení systému na danou konzoli (nebo, v případě že není zadána, na konzoli v níž je spuštěn tload).

VOLBY
Volba −s měřítko umožňuje specifikovat vertikální měřítko pro zobrazení; menší hodnota znamená hrubší měřítko, větší jemnější.

Volba −d interval Nastavuje čas (v sekundách), za který se obnovuje graf.

SOUBORY

/proc/loadavg informace o průměrném vytížení systému

DALŠÍ INFORMACE

ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

CHYBY

Parametr −d interval nastavuje čas pro alarm(2); pokud je nastaveno −d 0, alarm je nastaven na 0, což nikdy nevyšle SIGALRM a tedy neobnoví graf.

AUTOŘI

Branko Lankester, David Engel <david [AT] ods.com>, a Michael K. Johnson <johnsonm [AT] redhat.com>.

Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert [AT] users.net>

COMMENTS