Manpages

NAMN

sysctl.conf — förinställnings-/konfigurationsfil till sysctl

BESKRIVNING

sysctl.conf är en enkel fil som innehåller sysctl-värden att läsas in och sättas av sysctl. Syntaxen är som följer:

# kommentar
; kommentar

symbol = värde

Observera att tomma rader ignoreras, och blanktecken före och efter en symbol eller ett värde ignoreras, även om ett värde kan innehålla blanktecken inuti. Rader som börjar med en # eller ett ; betraktas som kommentarer och ignoreras.

Om en rad börjar med ett ensamt - kommer alla misslyckade försök att sätta värdet ignoreras.

OBSERVERA

Eftersom filen /etc/sysctl.conf används för att åsidosätta standardvärden på kärnparametrar är endast ett litet antal parametrar fördefinierade i filen. Använd /sbin/sysctl -a eller följ sysctl(8) för att lista alla möjliga parametrar. Beskrivningen av enskilda parametrar finns i kärnans dokumentation.

Maximal radlängt som stöds för värdet är 4096 tecken på grund av en begränsning hos /proc-poster i Linuxkärnan.

EXEMPEL

# sysctl.conf-exempel
#
kernel.domainname = example.com
; detta värde har ett mellanslag som kommer att skrivas av sysctl!
kernel.modprobe = /sbin/mod probe

FILER

/etc/sysctl.d/*.conf
/run/sysctl.d/*.conf
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf
/usr/lib/sysctl.d/*.conf
/lib/sysctl.d/*.conf
/etc/sysctl.conf

Sökvägarna där förinställningsfiler till sysctl normalt finns. Se även flaggan --system till sysctl.

SE ÄVEN

sysctl(8)

UPPHOVSMAN

staikos [AT] 0wned.org">George Staikos

RAPPORTERA FEL

Skicka felrapporter till procps [AT] freelists.org">procps [AT] freelists.org Skicka synpunkter på översättningen till tp-sv [AT] listor.se">tp-sv [AT] listor.se