Manpages

NAZWA

symlink - tworzenie nowej nazwy dla pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int symlink(const char *oldpath, const char *newpath);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

symlink tworzy dowiązanie symboliczne o nazwie newpath które zawiera łańcuch znakowy oldpath.

Dowiązania symboliczne są interpretowane w czasie działania, tak jakby zawartość dowiązania była podstawiana do ścieżki, przeglądanej by znaleźć plik lub katalog.

Dowiązania symboliczne mogą zawierać składniki .., które (jeśli używane na początku dowiązania) odnoszą się do katalogów nadrzędnych katalogu, w którym dane dowiązanie się znajduje.

Dowiązanie symboliczne (znane również pod nazwą miękiego dowiązania) może wskazywać na plik istniejący, lub nie istniejący; ten drugi przypadek znany jest pod pojęciem wiszącego dowiązania.

Prawa dostępu dla dowiązania symbolicznego są nieistotne; jego właścicielstwo jest ignorowane podczas podążania za nim, lecz sprawdzane podczas usuwania lub przemianowywania, gdy dowiązanie jest w katalogu z ustawionym bitem ’sticky’.

Jeśli ścieżka newpath istnieje to nie będzie nadpisana.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM

System plików zawierający pathname nie zezwala na tworzenie dowiązań symbolicznych.

EFAULT

oldpath lub newpath wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

EACCES

Zapis do katalogu zawierającego newpath nie jest dozwolony dla efektywnego UID procesu wywołującego tę funkcję lub jeden z katalogów w newpath nie pozwala na przeszukiwanie (wykonywanie).

ENAMETOOLONG

oldpath lub newpath było zbyt długie.

ENOENT

Składnik newpath, który powinien być katalogiem, nie istnieje lub jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym lub oldpath jest łańcuchem pustym.

ENOTDIR

Składnik użyty jako katalog w newpath w rzeczywistości nie jest katalogiem.

ENOMEM

Brak pamięci jądra.

EROFS

Plik newpath znajduje się na systemie plików tylko dla odczytu.

EEXIST

newpath już istnieje.

ELOOP

Podczas rozwiązywania newpath napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

ENOSPC

Na urządzeniu, zawierającym plik nie ma miejsca na kolejny wpis w katalogu.

EIO

Wystąpił błąd we/wy.

UWAGI

Nie jest dokonywane sprawdzenie oldpath.

Usunięcie nazwy, na którą wskazuje dowiązanie symboliczne, w rzeczywistości spowoduje skasowanie pliku (chyba że ma jeszcze inne twarde dowiązania). Jeśli zachowanie to nie jest porządane, należy używać link.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, BSD 4.3 X/OPEN. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody błędów EDQUOT i ENOSYS. Zobacz open(2) po wiele plików o tej samej nazwie oraz NFS.

ZOBACZ TAKŻE

readlink(2), link(2), unlink(2), rename(2), open(2), lstat(2), ln(1)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 2 symlink

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

COMMENTS