Manpages

NAZWA

strlen − obliczenie długość łańcucha

SKŁADNIA

#include <string.h>

size_t strlen(const char *s);

OPIS

Funkcja strlen() oblicza długość łańcucha wskazanego przez s, nie licząc kończącego znaku null ('\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strlen() zwraca liczbę znaków w łańcuchu wskazanym przez s.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

POSIX.1−2001, POSIX.1−2008, C89, C99, C11, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

string(3), strnlen(3), wcslen(3), wcsnlen(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man−pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man−pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry [AT] mif.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

COMMENTS