Manpages

NIMI

strip − Poista symbolit objektitiedostoista.

YLEISKATSAUS

strip

[−F bfdnimi −−target=bfdnimi] [−I bfdnimi −−input−target=bfdnimi] [−O bfdnimi −−output−target=bfdnimi] [−R kappalenimi −−remove−section=kappalenimi] [−s −−strip−all] [−S −g −−strip−debug] [−−strip−unneeded] [−x −−discard−all] [−X −−discard−locals] [−K symbolinimi −−keep−symbol=symbolinimi] [−N symbolinimi −−strip−symbol=symbolinimi] [−o tiedostonimi] [−p −−preserve−dates] [−v −−verbose] [−V −−version] [−V −−help] objtied...

KUVAUS

GNU strip poistaa kaikki symbolit objektitiedostoista objtied. Objektitiedostojen lista voi sisältää myös arkistoja. Ainakin yksi objektitiedosto on annettava.

strip muokkaa argumenttina annettua tiedostoa sensijaan, että tekisi muokatun kopion eri nimellä.

OPTIOT

−F bfdnimi
−−target=
bfdnimi

Määrää tiedostojen objtied formaatiksi formaatti bfdnimi. Uusi tiedosto kirjoitetaan tällä formaatilla.

−−help

Näytä yhteenveto strip-komennon optioista ja poistu ohjelmasta.

−I bfdnimi
−−input−target=
bfdnimi

Määrää alkuperäisen tiedoston objtied formaatiksi bfdnimi.

−O bfdnimi
−−output−target=
bfdnimi

Korvaa objtied tiedostolla, joka on formaattia bfdnimi.

−R kappalenimi
−−remove−section=
kappalenimi

Poista nimetty kappale (section) tiedostosta. Tämä optio voidaan antaa useammin kuin kerran. Huomaa, että tämän option virheellinen käyttö saattaa tehdä objektitiedostosta käyttökelvottoman.

−s

−−strip−all

Poista kaikki symbolit.

−S

−g

−−strip−debug

Poista vain debuggaussymbolit.

−−strip−unneeded

Poista kaikki symbolit, joita ei tarvita koodin uudelleensijoitukseen (relocation).

−N symbolinimi
−−strip−symbol=
symbolinimi

Poista symboli symbolinimi tiedostosta. Tämä optio voidaan antaa useammin kuin kerran ja se voidaan antaa yhdessä muiden optioiden kanssa.

−o tiedostonimi

Kirjoita uusi tiedosto tiedostoon tiedostonimi sen sijaan, että alkuperäinen tiedosto korvataan uudella tiedostolla. Kun tätä optiota käytetään, vain yksi tiedosto objtied voidaan antaa.

−p

−−preserve-dates

Älä muuta tiedoston aikaleimoja.

−x

−−discard−all

Poista ei-globaalit symbolit.

−X

−−discard−locals

Poista kääntäjän generoimat paikalliset symbolit (niiden nimet alkavat tyypillisesti ’’L’’- tai ’’.’’-merkeillä.)

−K symbolinimi, −−keep−symbol=symbolinimi

Kopioi vain symboli symbolinimi lähdetiedostosta. Tämä optio voidaan antaa useammin kuin kerran.

−N symbolinimi, −−strip−symbol=symbolinimi

Älä kopioi symbolia symbolinimi lähdetiedostosta. Tämä optio voidaan antaa useammin kuin kerran ja se voidaan antaa yhdessä muiden optioiden kanssa lukuunottamatta optiota −K.

−v

−−verbose

Tulosta kaikki muokatut objektitiedostot. Mikäli kyseessä on arkisto, strip −V tulostaa kaikkien arkiston jäsenien nimet.

−V

−−version

Näytä strip ohjelman versionumero ja poistu ohjelmasta.

COPYING

Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another language, under the above conditions for modified versions, except that this permission notice may be included in translations approved by the Free Software Foundation instead of in the original English.

KATSO MYÖS

binutils’ kohta infossa; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch (October 1991).

COMMENTS