Manpages

NAZWA

strings - drukuje łańcuchy drukowalnych znaków z plików

SKŁADNIA

strings [-afovV] [-min-len]
[-n min-len] [--bytes=min-len]
[-t radix] [--radix=radix]
[-e kodowanie] [--encoding=kodowanie]
[-] [--all] [--print-file-name]
[-T bfdname] [--target=nazwabfd]
[-w] [--include-all-whitespace]
[-s] [--output-separatorłańcuch_sep]
[--help] [--version] plik...

OPIS

Dla każdego podanego pliku, GNU strings wyświetla drukowalne sekwencje znaków, mające co najmniej 4 znaki długości (lub liczbę podaną przez opcje opisane niżej), za którymi występuje znak niedrukowalny.

W zależności od tego, jak program strings został skonfigurowany, domyślnie będzie wyświetlał albo wszystkie sekwencje drukowalnych znaków znajdujące się w każdym z plików, albo tylko te sekwencje, które znajdują się w ładowalnych i zainicjowanych sekcjach danych. Jeśli nie można rozpoznać typu pliku lub gdy strings czyta ze standardowego wejścia, to zawsze będzie wyświetlał wszystkie znalezione sekwencje drukowalnych znaków.

W celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami każdy plik, który występuje po opcji - linii poleceń zostanie także całkowicie przeszukany, niezależnie od tego, czy występuje jakakolwiek opcja -d.

strings jest przydatny do określania zawartości nietekstowych plików.

OPCJE

-a

--all

-

Czyta cały plik, niezależnie od tego, jakie sekcje zawiera, ani od tego, czy te sekcje są załadowane lub zainicjowane. Zazwyczaj jest do zachowanie domyślne, ale strings może być skonfigurowany w ten sposób, że domyślną opcją jest -d.

Opcja - zależy od pozycji i wymusza na programie strings przeprowadzanie pełnych wyszukiwań w każdym z plików występujących w linii poleceń po -, nawet jeśli podano również opcję -d.

-d

--data

Wyświetla tylko łańcuchy znaków z zainicjowanych i ładowalnych sekcji pliku. Opcja ta pozwala na zmniejszenie ilości śmieci wyświetlanych na wyjściu, ale także naraża program strings na wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą być obecne w bibliotece BFD używanej do znajdowania i ładowania sekcji. Strings może być tak skonfigurowany, że ta opcja jest domyślnym zachowaniem. W takim przypadku za pomocą opcji -a można wyłączyć używanie biblioteki BFD i zamiast tego wypisać wszystkie łańcuchy znaków znalezione w pliku.

-f

--print-file-name

Wyświetla nazwę pliku przed każdym łańcuchem znaków.

--help

Wypisuje sposób użycia programu i kończy pracę.

-min-len
-n
min-len
--bytes=
min-len

Drukuje sekwencje znaków, które mają przynajmniej min-len znaków, zamiast domyślnych 4.

-o

To samo, co -t o. Niektóre inne wersje strings mają -o, które działa jak -t d, a nie jak -t o. Ponieważ nie możemy zapewnić zgodności z oboma znaczeniami, po prostu wybraliśmy jedno z nich.

-t radix
--radix=
radix

Drukuje offset w pliku przed każdym łańcuchem. Pojedynczy argument znakowy określa format offsetu: o - ósemkowy, x - szesnastkowy, d - dziesiętny.

-e kodowanie
--encoding=
kodowanie

Wybiera kodowanie znaków dla znalezionych łańcuchów. Możliwe wartości kodowania to: s - pojedyncze znaki 7-bitowe ( ASCII, ISO 8859, itp., jest kodowanie domyślne), S - pojedyncze znaki 8-bitowe, b - 16-bitowe, big endian, l = 16-bitowe, little endian, B - 32-bitowe, big endian, L - 32-bitowe, little endian. Opcja te jest przydatna do wyszukiwania łańcuchów stworzonych z szerokich znaków (l oraz b aplikują się na przykład do kodowań Unicode UTF-16/UCS-2 ).

-T nazwabfd
--target=
nazwabfd

Podaje format kodu obiektowego inny niż domyślny format w systemie, na którym jest uruchomiony strings.

-v

-V

--version

Wyświetla numer wersji programu na standardowe wyjście i kończy działanie.

-w

--include-all-whitespace

Domyślnie wyjściowe łańcuchy mogą zawierać znaki spacji i tabulacji, ale nie inne białe znaki, jak na przykład znaki nowej linii i powrotu karetki. Opcja -w pozwala na to, by wszystkie białe znaki były uważane za część łańcucha znaków.

-s

--output-separator

Domyślnie wyjściowe łańcuchy znaków są rozdzielane znakami nowej linii. Ta opcja pozwala na podanie dowolnego łańcucha znaków, który będzie użyty jako separator rekordów wyjściowych. Użyteczne z opcją --include-all-whitespace, które może wypisywać łańcuchy znaków już zawierające znaki nowej linii.

@plik

Czyta opcje linii poleceń z podanego pliku. Przeczytane opcje są wstawiane w miejsce oryginalnej opcji @plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie może być odczytany ta opcja jest traktowana dosłownie i nie jest usuwana.

Opcje w pliku są rozdzielane białymi znakami. Biały znak może wystąpić w opcji, jeśli cała opcja zostanie ujęta w pojedyncze albo podwójne cudzysłowy. Można dodać dowolny znak (włączając w to znak odwrotnego ukośnika), poprzedzając go znakiem odwrotnego ukośnika. Plik może również zawierać dodatkowe opcje @plik - w takim przypadku każda z takich opcji będzie przetwarzana rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE

ar(1), nm(1), objdump(1), ranlib(1), readelf(1) oraz wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

Zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU ( GNU Free Documentation License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami niezmiennymi są "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation License", bez treści przedniej lub tylnej strony okładki. Egzemplarz licencji zamieszczono w sekcji zatytułowanej "GNU Free Documentation License".

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.27.90.20170124 oryginału.

COMMENTS