Manpages

NAAM

statfs, fstatfs − krijg bestand systeem statistieken

OVERZICHT

#include <sys/vfs.h>

int statfs(const char *pad, struct statfs *buf);
int fstatfs(int
bi, struct statfs *buf);

BESCHRIJVING

statfs geeft informatie over een mount bestand systeem. pad is de pad-naam van een of ander bestand binnenin een mount bestandsysteem. buf is een pointer naar een statfs structuur gedeclareerd {"defined"} als volgt:

struct statfs {
long f_type; /* {soort} soort bestandsysteem (zie
* * onder) */
long f_bsize; /* {blok maat} beste overdracht blok
* * grootte */
long f_blocks; /* {blokken} alle gegevens blokken in
* * het bestandsysteem */
long f_bfree; /* {blokken vrij} vrije blokken in
* * bestandsysteem */
long f_bavail; /* {blokken beschikbaar} vrije blokken
* * beschikbaar voor niet-supergebruiker */
long f_files; /* {bestanden} alle bestand nodes
* * {"nodes"} in het bestandsysteem */
long f_ffree; /* {bestand vrij} vrije bestand nodes
* * in het bestandsysteem */
fsid_t f_fsid; /* {bestand-systeem id}<- */
long f_namelen; /* {naam lengte} maximale lengte van
* * een bestandnaam */
long f_spare[6]; /* {spaar} bespaar voor later */
};

Bestand systeem soorten:

linux/affs_fs.h:
AFFS_SUPER_MAGIC 0xADFF
linux/ext_fs.h:
EXT_SUPER_MAGIC 0x137D
linux/ext2_fs.h:
EXT2_OLD_SUPER_MAGIC 0xEF51
EXT2_SUPER_MAGIC 0xEF53
linux/hpfs_fs.h:
HPFS_SUPER_MAGIC 0xF995E849
linux/iso_fs.h:
ISOFS_SUPER_MAGIC 0x9660
linux/minix_fs.h:
MINIX_SUPER_MAGIC 0x137F /* orig. minix */
MINIX_SUPER_MAGIC2 0x138F /* 30 karakter minix */
MINIX2_SUPER_MAGIC 0x2468 /* minix V2 */
MINIX2_SUPER_MAGIC2 0x2478 /* minix V2, 30 karakter namen */
linux/msdos_fs.h:
MSDOS_SUPER_MAGIC 0x4d44
linux/ncp_fs.h:
NCP_SUPER_MAGIC 0x564c
linux/nfs_fs.h:
NFS_SUPER_MAGIC 0x6969
linux/proc_fs.h:
PROC_SUPER_MAGIC 0x9fa0
linux/smb_fs.h:
SMB_SUPER_MAGIC 0x517B
linux/sysv_fs.h:
XENIX_SUPER_MAGIC 0x012FF7B4
SYSV4_SUPER_MAGIC 0x012FF7B5
SYSV2_SUPER_MAGIC 0x012FF7B6
COH_SUPER_MAGIC 0x012FF7B7
linux/ufs_fs.h:
UFS_MAGIC 0x00011954
linux/xia_fs.h:
_XIAFS_SUPER_MAGIC 0x012FD16D

Velden die onbepaald zijn voor een bepaald bestandsysteem worden naar −1 gezet. fstatfs geeft dezelfde informatie over een open bestand verwezen naar door beschrijver bi.

TERUGGEEF WAARDE

Bij success wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt −1 teruggegeven en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

Voor statfs:
ENOTDIR

{niet dir} Een deel van het pad voorvoegsel van pad is niet een dir.

ENAMETOOLONG

{naam te lang} pad is te lang.

ENOENT

{geen ingang} Het bestand verwezen naar door pad bestaat niet.

EACCES

{toegang} Zoek toestemming wordt geweigerd voor een deel van het pad voorvoegsel van pad.

ELOOP

{cirkel} Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vertalen van pad.

EFAULT

{fout} Buf of pad wijzen naar een ongeldig adres.

EIO

{in uit} Een In/Uit fout trad op terwijl er gelezen werd van, of geschreven werd naar het bestand systeem.

ENOMEM

{geen geheugen} Onvoldoende besturingssysteem geheugen was voorhanden.

ENOSYS

{geen systeem} Het bestandsysteem pad ondersteund statfs niet.

Voor fstatfs:

EBADF

{slechte bi} bi is niet een geldige open bestandindicator.

EFAULT

{fout} buf wijst naar een ongeldig adres.

EIO

{in uit} Een In/Uit fout trad op terwijl er gelezen werd van of geschreven werd naar het bestand systeem.

ENOSYS

{geen systeem} Het bestandsysteem bi is open maar ondersteund statfs niet.

VOLDOET AAN

4.4BSD.

ZIE OOK

stat(2) {staat}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: statfs.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $

COMMENTS