Manpages

NOME

split2po − Cria un ficheiro po a partir de dous ficheiros XML DocBook

SINOPSE

split2po {XML−orixinalXML−traducido}

DESCRICIÓN

split2po é unha ferramenta para a liña de comandos que toma os dous ficheiros XML DocBook e xera un ficheiro de mensaxes gettext que representa os cambios entre eles. O ficheiro PO resultante é enviado para a saída estándar.

XML−traducido debe ser o resultado de traducir XML−orixinal a outra lingua. Esta é a tradución representada no ficheiro PO resultante.

Esta utilidade forma parte do Kit de Desenvolvimento de Sóftware de KDE.

CONSULTE TAMÉN

po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORES

As ferramentas PO−XML foron escritas por Stephan Kulow <coolo [AT] kde.org>

Esta páxina de manual foi elaborada por Ben Burton<bab [AT] debian.org>

AUTOR

Ben Burton <bab [AT] debian.org>

Autor.

COMMENTS