Manpages

NÉV

setterm − terminál tulajdonságok beállítása

ÁTTEKINTÉS

setterm [ −term terminal_name ]
setterm [ −reset ]
setterm [ −initialize ]
setterm [ −cursor [on|off] ]
setterm [ −keyboard pc|olivetti|dutch|extended ]
setterm [ −repeat [on|off] ]
setterm [ −appcursorkeys [on|off] ]
setterm [ −linewrap [on|off] ]
setterm [ −snow [on|off] ]
setterm [ −softscroll [on|off] ]
setterm [ −defaults ]
setterm [ −foreground black|red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white|default ]
setterm [ −background black|red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white|default ]
setterm [ −ulcolor black|grey|red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white ]
setterm [ −ulcolor bright red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white ]
setterm [ −hbcolor black|grey|red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white ]
setterm [ −hbcolor bright red|green|yellow|blue|magenta|cyan|white ]
setterm [ −inversescreen [on|off] ]
setterm [ −bold [on|off] ]
setterm [ −half-bright [on|off] ]
setterm [ −blink [on|off] ]
setterm [ −reverse [on|off] ]
setterm [ −underline [on|off] ]
setterm [ −store ]
setterm [ −clear [ all|rest ] ]
setterm [ −tabs [tab1 tab2 tab3 ... ] ]
where (tabn = 1-160)
setterm [ −clrtabs [ tab1 tab2 tab3 ... ]
where (tabn = 1-160)
setterm [ −regtabs [
1-160 ] ]
setterm [ −blank [
0-60 ] ]
setterm [ −dump [
1-NR_CONS ] ]
setterm [ −append [
1-NR_CONS ] ]
setterm [ −file
dumpfilename ]
setterm [ −standout [
attr ] ]

LEÍRÁS

A setterm egy karakterláncot ír a szabványos kimenetre, amely aktivizálja az előírt terminálképességeket. Ahol lehetséges, az /etc/termcap fájl-hoz fordul, hogy megtalálja a használandó karakterláncot. Azonban néhány opció nem felel meg termcap(5) képességnek. Ebben az esetben, ha a terminál típusa "minix-vc" vagy "minix-vcam", a karakterlánc amely meghívja az előírt képességeket a PC Minix virtuális konzol meghajtón, a kimenet. A terminál által nem támogatott opciókat figyelmen kívül hagyja.

OPCIÓK

A legtöbb opció önmagát magyarázza. A kevésbé nyilvánvaló opciók a következők:

−term

a TERM környezeti változót hatástalanítja.

−reset

megjeleníti a terminál beállító karakterláncot, amely tipikusan beállítja a terminál bekapcsolási állapotát.

−initialize

megjeleníti a terminál kezdeti karakterláncot, amely tipikusan beállítja a terminál fordítási opcióit, és más tulajdonságokat az alapértelmezett értékekkel.

−default

beállítja a terminál fordítási opcióit az alapértelmezett értékekre.

−store

eltárolja a terminál aktuális fordítási opcióit, mint alapértelmezett értékeket.

LÁSD MÉG

tput(1), stty(1), termcap(5), tty(4)

HIBÁK

A Minix és Linux verziók közti különbségek nem dokumentáltak.

SZERZŐK

Gordon Irlam (gordoni [AT] cs.au)
Linux-ra adaptálta by Peter MacDonald
Továbbfejlesztette Mika Liljeberg (liljeber [AT] cs.FI)

MAGYAR FORDÍTÁS

Sztrepka Pál <szpal [AT] firefly.hu>

COMMENTS