Manpages

NIMI

setleds − aseta näppäimistön ledit

YLEISKATSAUS

setleds [-v] [-L] [-D] [-F] [{+|-}num] [{+|-}caps] [{+|-}scroll]

KUVAUS

Setleds kertoo ja vaihtaa näennäispäätteen ledien lippujen (nimeltään NumLock, CapsLock ja ScrollLock) tilaa. Ilman parametreja setleds näyttää tämänhetkisen tilan. Parametrien kanssa setleds asettaa tai poistaa määritetyt liput (ja jättää muut ennalleen). Valitsimen -v kanssa setleds kertoo lippujen tilan ennen ja jälkeen muutoksen.

Jokaisella näennäispäätteellä on omat lippuasetuksensa. (Vakiosyötteeseen liittyvää näennäispäätettä käytetään).

Oletuksena (tai option -F kanssa) setleds muuttaa vain näennäispäätteen lippujen tilaa (joka vaikuttaa myös näppäimistön ledeihin).

Option -D kanssa setleds muuttaa sekä näennäispäätteen lippujen tilaa että niiden oletusasetuksia. (Siten myöhempi resetointi ei kumoa muutosta). Tämä saattaa olla hyödyllistä ihmisille, jotka haluavat NumLockin olevan aina päällä.

Option -L kanssa setleds ei koske näennäispäätteen lippuihin, vaan muuttaa pelkästään ledien tilaa. Tästä lähtien ledit eivät enää kerro näennäispäätteen lippujen tilaa (vaan näyttävät vain sen, mitä niihin on asetettu). Komento setleds -L (ilman muita parametreja) palauttaa tilan, jossa ledit kertovat näennäispäätteen lippujen tilan.

Setleds -ohjelmaa voidaan käyttää /etc/rc -tiedostossa määrittämään NumLockin alku- ja oletustila. Esim.

INITTY=/dev/tty[1-8]
for tty in $INITTY; do

setleds -D +num < $tty

done

OPTIOT

−num +num

Poista tai aseta NumLock.

−caps +caps

Poista tai aseta CapsLock.

−scroll +scroll

Poista tai aseta ScrollLock. (Tällä hetkellä ScrolLock-näppäimen (tai ^S/^Q:n) painaminen lopettaa/aloittaa tulostuksen konsoliin.)

BUGIT

Näppäimistösovellustilassa NumLock-näppäin ei vaikuta NumLock-lipun tilaan.

KATSO MYÖS

loadkeys(1),

COMMENTS