Manpages

NAAM

seq - print a sequence of numbers

SAMENVATTING

seq [OPTIE]... LAATSTE
seq
[OPTIE]... EERSTE LAATSTE
seq
[OPTIE]... EERSTE STAP LAATSTE

BESCHRIJVING

Toont de getallen van EERSTE tot LAATSTE, met stapgrootte STAP.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-f
, --format=OPMAAK

te gebruiken drijvendekomma-opmaak (als bij ’printf’)

-s, --separator=TEKST

te gebruiken getallenscheiding (standaard: \n)

-w, --equal-width

breedte gelijkmaken door toevoegen van voorloopnullen

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Als EERSTE of STAP weggelaten wordt, dan wordt 1 gebruikt. Dat betekent dat een weggelaten STAP ook 1 is als LAATSTE kleiner is dan EERSTE. De rij getallen eindigt wanneer de som van het huidige getal plus de STAP groter zou zijn dan LAATSTE. EERSTE, STAP en LAATSTE worden geïnterpreteerd als drijvendekommagetallen. STAP zal gewoonlijk positief zijn als EERSTE kleiner is dan LAATSTE, en negatief als EERSTE kleiner is dan LAATSTE. STAP mag niet 0 zijn; engeen van EERSTE, STAP en LAATSTE mag iets anders dan een getal zijn. OPMAAK moet passend zijn voor het tonen van één argument van het type ’double’; de standaardopmaak is %.PRECf als EERSTE, STAP en LAATSTE allemaal decimale vastekommagetallen zijn met een maximale precisie PREC, anders %g.

AUTEUR

Geschreven door Ulrich Drepper.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/seq>;
of lokaal via: info '(coreutils) seq invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.