Manpages

NAZWA

scp — bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

SKŁADNIA

scp [-12346BCpqrv] [-c szyfr] [-F plik_konfig_ssh] [-i plik_tożsamości] [-l limit] [-o opcja_ssh] [-P port] [-S program] [

[użytkownik@]komp1: ]plik1 ... [
[użytkownik@]komp2: ]plik2

OPIS

scp kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa ssh(1) i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo jak ssh(1). scp pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające.

Wszelkie nazwy plików mogą zawierać specyfikacje komputera i użytkownika, określające, że plik jest kopiowany do/z tego komputera. Nazwy lokalnych plików mogą być podawane wprost przy użyciu bezwzględnych lub względnych nazw ścieżek, tak aby scp nie traktował nazw zawierających znak ’:’ jako określeń komputerów. Dozwolone jest również kopiowanie między dwoma zdalnymi komputerami.

Dostępne są następujące opcje:

-1

Wymusza na scp użycie pierwszej wersji protokołu.

-2

Wymusza na scp użycie drugiej wersji protokołu.

-3

Kopiowanie pomiędzy dwoma zdalnymi komputerami jest wykonywane poprzez komputer lokalny. Bez tej opcji dane są kopiowane bezpośrednio pomiędzy dwoma komputerami. Proszę zauważyć, że ta opcja wyłącza pasek postępu.

-4

Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv4.

-6

Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv6.

-B

Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).

-C

Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1), włączającą kompresję danych.

-c szyfr

Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).

-F plik_konfig_ssh

Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest bezpośrednio przekazywana do ssh(1).

-i plik_tożsamości

Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz prywatny) dla uwierzytelnienia za pomocą klucza publicznego. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).

-l limit

Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.

-o opcje_ssh

Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh w formacie opisanym w ssh_config(5). Opcja ta jest użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma osobnej flagi linii poleceń w programie scp. Szczegółowe informacje o podanych niżej opcjach i ich możliwych wartościach można znaleźć w podręczniku ssh_config(5).

AddressFamily
BatchMode
BindAddress
CanonicalDomains
CanonicalizeFallbackLocal
CanonicalizeHostname
CanonicalizeMaxDots
CanonicalizePermittedCNAMEs
ChallengeResponseAuthentication
CheckHostIP
Cipher
Ciphers
Compression
CompressionLevel
ConnectionAttempts
ConnectTimeout
ControlMaster
ControlPath
ControlPersist
GlobalKnownHostsFile
GSSAPIAuthentication
GSSAPIDelegateCredentials
HashKnownHosts
Host
HostbasedAuthentication
HostKeyAlgorithms
HostKeyAlias
HostName
IdentityFile
IdentitiesOnly
IPQoS
KbdInteractiveAuthentication
KbdInteractiveDevices
KexAlgorithms
LogLevel
MACs
NoHostAuthenticationForLocalhost
NumberOfPasswordPrompts
PasswordAuthentication
PKCS11Provider
Port
PreferredAuthentications
Protocol
ProxyCommand
PubkeyAuthentication
RekeyLimit
RhostsRSAAuthentication
RSAAuthentication
SendEnv
ServerAliveInterval
ServerAliveCountMax
StrictHostKeyChecking
TCPKeepAlive
UsePrivilegedPort
User
UserKnownHostsFile
VerifyHostKeyDNS

-P port

Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście. Proszę zauważyć, że opcja ta jest napisana jako wielkie ’P’, gdyż -p już jest zarezerwowane dla zachowywania czasów modyfikacji i praw dostępu plików.

-p

Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego pliku.

-q

Tryb cichy: wyłącza pasek postępu oraz ostrzeżenia i komunikaty diagnostyczne z programu ssh(1).

-r

Rekursywnie kopiuje całe katalogi. Proszę zauważyć, że scp podąża za dowiązaniami symbolicznymi napotkanymi podczas przechodzenia po drzewie katalogów.

-S program

Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia. Program ten musi przyjmować opcje ssh(1),

-v

Tryb gadatliwy. Powoduje, że scp i ssh(1) drukują komunikaty debugowe o swoim działaniu. Jest to przydatne w diagnozowaniu problemów z połączeniem, autoryzacją i konfiguracją.

KOD ZAKOŃCZENIA

scp kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sshd(8)

HISTORIA

scp jest oparty na programie rcp o kodzie źródłowym pochodzącym z BSD, do którego prawa należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

AUTORZY

Timo Rinne <tri [AT] iki.fi>, Tatu Ylonen <ylo [AT] cs.fi>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys [AT] dione.pl> i Robert Luberda <robert [AT] debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 6.7p1 oryginału.

COMMENTS