Manpages

NAZWA

sched_rr_get_interval - pobranie przedziału SCHED_RR dla danego procesu

SKŁADNIA

#include <sched.h>

int sched_rr_get_interval(pid_t pid, struct timespec *tp);

struct timespec {

time_t

tv_sec;

/* sekundy */

long

tv_nsec;

/* nanosekundy */

};

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sched_rr_get_interval zapisuje do wskazywanej przez tp struktury timespec cykliczny kwant czasu dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to zapisany zostanie kwant czasu procesu wołającego. Wskazywany proces powinien działać w polityce przydzielania SCHED_RR.

Wartości cyklicznego kwantu czasu nie można w systemie Linux 1.3.81 zmieniać.

Systemy POSIX-owe, na których dostępne jest sched_rr_get_interval, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_rr_get_interval zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

ESRCH

Proces identyfikownay przez pid nie został znaleziony.

ENOSYS

Wywołanie systemowe nie jest jeszcze zaimplementowane.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

USTERKI

W systemie Linux 1.3.81, sched_rr_get_interval zwraca błąd ENOSYS, gdyż SCHED_RR nie jest jeszcze w pełni zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O’Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993
(standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 2 sched_rr_get_interval

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.