Manpages

NÉV

route − az IP routing tábla kiírása/megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

route [−CFvnee]

route

[−v] [−A family] add [−net|−gép] cél [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

route

[−v] [−A family] del [−net|−gép] cél [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If]

route

[−V] [−−version] [−h] [−-help]

LEÍRÁS

A route a kernel IP routing tábláját manipulálja. Elsődleges felhasználása abban áll, hogy beállítja a statikus útvonalakat adott gépek vagy hálózatok felé, egy olyan interfészen keresztül, amely korábban már konfigurálva volt az ifconfig(8) programmal.

OPCIÓK

−v

bőbeszédű (verbose) üzemmód

−A family

A megadott címcsaládot használja (pl. ’inet’, ’inet6’).

−n

A címeket numerikus formában mutatja, nem próbálja meghatározni a szimbólikus gépneveket. Ez akkor hasznos, ha azt akarod kitalálni, hogy miért tűnt el a névszerveredhez vezető útvonal.

−e

a netstat(8)-formátumot használja a routing tábla kiírásához. −ee egy nagyon hosszú sort ír ki, a routing tábla összes paraméterével.

−net

a cél egy hálózat.

-host

a cél egy gép.

-F

kiírja a kernel FIB routing táblát. A formátumot meg lehet változtatni −e -vel és −ee -vel.

-C

kiírja a kernel útvonal cache-ét.

del

töröl egy útvonalat.

add

hozzáad egy útvonalat.

cél

A célhálózat vagy gép. IP címeket pontozott decimális (dotted decimal) vagy gép/hálózat név formájában adhatsz meg.

netmask Nm

megadja az hozzáadandó útvonal hálózati maszkját.

gw Gw

Minden a cél hálózat/gép -hez tartozó IP csomag a megadott gateway-en keresztül lesz irányítva. MEGJEGYZÉS: Először is a megadott gateway elérhető kell legyen. Ez általában azt jelenti, hogy előzőleg be kell állítanod egy statikus útvonalat a gateway-hez. Ha valamelyik lokális interfészed nevét adod meg, akkor arra az interfészre lesznek terelve a csomagok. Ez a BSD-vel való kompatibititás céljából van.

metric M

Beállítja a metric mezőt a routing táblában ( a routing démonok használják) M-re

mss M

A maximális TCP szegmensméretet (Maximum Segment Size - MSS) az ezen az útvonalon folyó kapcsolatok esetén M bájtra állítja be. Ezt többnyire csak az útvonalkeresési beállítások finomabb optimalizálására használják. A default 536.

window W

A TCP ablakméretet (window size) az ezen az útvonalon folyó kapcsolatok esetén W bájtra állítja be. Ezt tipikusan csak AX.25 hálózatok és olyan driverek esetén használják, amelyek képtelenek "back to back" frame-eket kezelni.

irtt I

Beállítja az ezen az útvonalon folyó TCP kapcsolatok "initial round trip time" (irtt) paraméterét I miliszekundumra (1-12000). Ezt általában csak az AX.25 hálózatokon használják. A default az RFC 1122-nek megfelelő 300ms.

reject

Egy eltorlaszoló útvonalat installál, ami meggátolja a neki megfelelő útvonalkeresést. Ez például arra jó, hogy hálózatokat takarjunk el az alapértelmezett útvonal beállítása előtt. NEM tűzfalépítésra való.

mod, dyn, reinstate

Egy dinamikus vagy módósított útvonalat installál. Mindkét flag-et általában csak a routing démonok állítják be. Ez csak hibakeresés céljából van.

dev If

Kikényszeríti, hogy az útvonal a megadott eszközzel legyen társítva, ha ez nincs, akkor a kernel magától próbálja meg meghatározni a használandó eszközt (úgy, hogy megnézi a már meglévő útvonal és eszköz specifikációkat, és azt hogy az útvonalat hova rendelik) A legtöbb normális hálózatban erre nincs szükség.

Ha dev If az utolsó opció a parancssorban, akkor a dev szót ki lehet hagyni, mivel az a default. Egyébként az útvonalmódosítok sorrendje (metric - netmask - gw - dev) nem számít.

PÉLDÁK

route add -net 127.0.0.0

hozzáadja a normális loopback bejegyzést, 255.0.0.0 netmaszkot használva (A osztályú hálozat, a cél címből következik), és a "lo" eszközzel társítja (feltételezvén, hogy az eszköz előzőleg már konfigurálva volt az ifconfig(8) -al)

route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0

egy útvonalat jelöl ki a 192.56.76.x hálózathoz, az "eth0" eszközön keresztül. A C osztályú netmaszk megadása itt tulajnonképpen felesleges, mert a 192.* egy C osztályú cím. A "dev" szót itt el lehet hagyni.

route add default gw mango-gw

Egy alapérterlmezés szerinti útvonalat ad a routing táblához (amely akkor lesz használva, ha egyetlen más útvonal sem illeszkedik). Minden ezt az útvonalat használó csomag a "mango-gw" felé lesz terelve. Az, hogy az útvonalhoz melyik eszközt használja, attól függ, hogy hogyan tudjuk a "mango-gw" -t elérni - előzőleg be kell állítani egy statikus útvonalat a "mango-gw"-hez.

route add ipx4 sl0

Az "ipx4" gép"-hez vezető útvonalat ad hozzá a SLIP interfészen keresztül (feltételezve, hogy a "ipx4"-hez SLIP-en keresztül kapcsolódunk).

route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4

Ez a parancs azt adja meg, hogy a "192.57.66.x" hálózatra érkező csomagok az előbbi útvonalon keresztül a SLIP interfészre kerüljenek.

route add 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0

Ez egy nem magától értetődő parancs, amely azt állítja be, hogy az összes D osztályú (multicast) IP útvonal az "eth0"-on menjen keresztül. Normális esetben ez egy multicasting kernel helyes beállítása.

route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject

Ez egy eltorlaszoló (rejecting) útvonalat installál a "10.x.x.x." privát hálózat számára.

KIMENET

A kernel routing tábla kimenete a következő oszlopokba van rendezve
Destination

A cél hálózat vagy cél gép.

Gateway

A gateway cím vagy ’*’ ha egy sincs beállítva.

Genmask

A netmaszk a cél hálózat számára; ’255.255.255.255’ ha a cél egy gép, és ’0.0.0.0’ a default útvonal esetén.

Flag-ek

A lehetságes flag-ek:
U
(az útvonal fenn(up) van)
H
(a cél egy gép(host))
G
( gateway -t használ)
R
(reinstate útvonal dinamikus routoláshoz)
D
(dinamikusan beállítva egy démon vagy egy redirect által)
M
(módosítva egy routing démon vagy egy redirect által)
!
(eltorlaszoló(reject) útvonal)

Metric

A ’távolság’ a célig (általában ugrásokban számolva). Az újabb kernelek nem használják, de a routing démonoknak szükségük lehet rá.

Ref

Az ehhez az útvonalhoz tartozó referenciák. (A Linux kernel nem használja.)

Use

Azt számolja, hogy hányszor néztek utána ennek az útvonalnak. Az -F vagy a -C használatától függően ez vagy a sikeres (-C) vagy sikertelen (-F) útvonal cache lekérdezést jelenti.

Iface

Az interfész, amelyre kimennek az ehhez az útvonalon elinduló csomagok.

MSS

Az alapértelmezett maximális szegmensméret (maximum segment size) az ezen az útvonalon történő TCP kapcsolatok számára.

Window

Az alapértelmezett ablakméret (window size) az ezen az útvonalon történő TCP kapcsolatok számára.

irtt

Initial RTT (Round Trip Time). A kernel ezt arra használja, hogy megpróbálja a TCP protokoll paramétereit legjobban beállítani anélkül hogy (az esetleg csak lassan megérkező) válaszra várjon.

HH (csak a cache kiíratásakor)

Azoknak az ARP bejegyzéseknek és cache-elt útvonalaknak a száma, amelyek a cache-elt útvonal hardver header cache-ere vonatkoznak. Ez −1 lesz, ha a cache-elt útvonalhoz tartozó interfésznek nincs szüksége hardver címre.

Arp (csak a cache kiíratásakor)

A cache-elt útvonal hardvercíme aktuális (up to date) -e.

FÁJLOK

/proc/net/ipv6_route
/proc/net/route
/proc/net/rt_cache

LÁSD MÉG

ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

TÖRTÉNETE

A route -t Linuxra eredetileg Fred N. van Kempen <waltje [AT] uwalt.org> írta, később Johannes Stille és Linus Torvalds módosított rajta. Alan Cox adta hozzá az mss és window opciókat a Linux 1.1.22 számára. Bernd Eckenfels adta hozzá az irtt témogatást és a netstat-al való egyesítést.

SZERZŐ

Jelenleg Phil Blundell <Philip.Blundell [AT] pobox.com> tartja karban.

MAGYAR FORDÍTÁS

Balázs-Csíki László <bcsl [AT] elender.hu>

COMMENTS