Manpages

NIMI

rlogin — remote login

YLEISKATSAUS

rlogin [−8EKLdx] [−e char] [−k realm] [−l username] host

KUVAUS

Rlogin käynnistää pääteyhteyden etäkoneelle host.

Rlogin Yrittää ensin käyttää alempana kuvattua Kerberos-autentikointia. Jos etäkone ei tue Kerberosta, käytetään vakioitua Berkleyn rhosts-autentikointia. Valitsimet ovat seuraavat:

−8

Valitsin −8 sallii 8-bittisen syötteen joka tilanteessa, muussa tapauksessa pariteettibitit poistetaan paitsi, jos etäkoneen käynnistys- ja lopetusmerkit ovat muita merkkejä kuin ^S/^Q.

−E

Valitsin −E estää minkä tahansa merkin tulkinnan keskeytysmerkiksi. Kun tätä käytetään valitsimen −8 kanssa, syntyy täysin läpinäkyvä yhteys.

−K

Valitsin −K kytkee pois päältä koko Kerberos-autentikoinnin.

−L

Valitsin −L sallii rlogin-pääteyhteyden ajamisen ’litout’’-moodissa (katso tty(4) ).

−d

Valitsin −d käynnistää (socket-) debuggauksen (katso setsockopt(2)) niissä TCP-socketeissa, joita käytetään yhteyksiin etäkoneelle.

−e

Valitsin −e sallii käyttäjän määritellä keskeytysmerkin, jonka oletusarvo on ’’~’’. Tämä määrittely voidaan antaa joko kirjainmerkkinä tai oktaalisena muodossa \nnn.

−k

Valitsin pyytää, että rlogin hankkii pääsyliput etäkoneelle käyttäen sen realm-tiedostossa olevia arvoja. realm -parametri korvaa etäkoneen realm-tiedot niin kuin ne on määritelty krb_realmofhost(3) :ssa.

−x

Valitsin −x kytkee päälle DES-salauksen kaikelle tiedolle, joka kulkee rlogin-pääteyhteyden kautta. Tämä voi vaikuttaa vasteaikaan ja CPU:n käyttöön, mutta lisää turvallisuutta.

Rivi muotoa ’’<keskeytysmerkki>.’’ katkaisee yhteyden etäkoneeseen. Samoin rivi ’’<keskeytysmerkki>^Z’’ sulkee rlogin -yhteyden ja ’’<keskeytysmerkki><hidas lopetus>’’ sulkee rlogin-lähetyspuolen, mutta sallii lähetyksen etäkoneelta. Oletusarvona tilde (’’~’’) on keskeytysmerkki ja control-Y (’’^Y’’) on hidas lopetus.

Kaikki kaiutus tapahtuu etäkoneella, täten (paitsi viiveiden osalta) rlogin on läpinäkyvä. Vuonohjaus merkeillä ^S/^Q sekä vuon tyhjennykset keskeytysten yhteydessä hoidetaan asianmukaisesti.

KERBEROS-AUTENTIKOINTI

Jokaisella käyttäjällä voi olla oma autentikointiluettelonsa tiedostossa .klogin kotihakemistossaan. Tässä tiedostossa jokaisen rivin tulee sisältää Kerberoksen päänimen (principal) muotoa principal.instance@realm. Jos käyttäjä on autentikoitu johonkin päänimeen, joka on mainittu tiedostossa .klogin, yhteys sallitaan. Päänimeen accountname.@localrealm sallitaan yhteys, jos tiedostoa .klogin ei ole. Muissa tapauksissa etäkone pyytää käyttäjätunnusta ja salasanaa kuten login(1). Eräiden turvallisuusongelmien välttämiseksi, on etäkäyttäjän omistettava tiedosto .kloginf.

Jos Kerberos-autentikointi ei onnistu, tulostetaan varoitus ja noudatetaan vakioitua Berkeley rlogin -käytäntöä.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

rlogin käyttää seuraavia ympäristömuuttujia:

TERM

Määrittelee käyttäjän päätetyypin.

KATSO MYÖS

rsh(1), kerberos(3), krb_sendauth(3), krb_realmofhost(3).

HISTORIA

Käsky rlogin esiintyi 4.2BSD :ssa.

BUGIT

Rlogin-komennon korvaa telnet(1) lähiaikoina.

Lisää ympäristömuuttujia pitäisi siirtää etäjärjestelmään.

COMMENTS