Manpages

NIMI

quota − näyttää levyn tilan ja rajoitukset

YLEISKATSAUS

quota [ -guv | q ]
quota [ -uv | q ] user
quota [ -gv | q ] group

KUVAUS

Quota näyttää käyttäjän levyn tilankäytön ja sen rajoitukset. Oletusasetuksena ainoastaan käyttäjän rajoitukset tulostetaan

−g

Tulostaa ryhmän sovellusohjelmien rajoitukset ryhmälle, jossa käyttäjä on jäsen.

−u

Tämä valitsin on oletus.

−v

Tulostaa rajoitukset tiedostojärjestelmillä, joihin ei ole tallennettu tiedostoja.

-q

Tulostaa lyhyen version, joka sisältää tietoa ainoastaan tiedostojärjestelmistä, joissa rajoitusta on rikottu.

Optiot −g ja −u yhdessä näyttävät sekä käyttäjäkohtaiset rajoitukset että ryhmän rajoitukset (johon käyttäjä kuuluu).

Ainoastaan pääkäyttäjä voi käyttää −u valitsinta ja optionaalista user valitsinta tulostaakseen toisten käyttäjien rajoituksia. Muut kuin pääkäyttäjät voivat käyttää −g valitsinta ja optionaalista group valitsinta katsoakseen ainoastaan rajoitukset ryhmästä, jossa he ovat jäseninä.

−q-valitsin ottaa etusijan −v valitsimesta.

Quota Tulostaa raportit kaikista rajoituksista tiedostojärjestelmiltä, jotka ovat listattuina tiedossa /etc/fstab. Tiedostojärjestelmien, jotka ovat NFS-liitettyjä, tiedot saadaan kutsulla rpc.rquotad palvelinkoneelta. Jos quota-ohjelman paluuarvo ei ole nolla, yksi tai useampi tiedostojärjestelmistä on yli rajoituksen.

TIEDOSTOT

quota.user löytyy tiedostojärjestelmän juuresta käyttäjien rajoitusten kanssa.
quota.group
löytyy tiedostojärjestelmän juuresta ryhmien rajoitusten kanssa.
/etc/fstab
käytetään tiedostojärjestelmien nimien ja sijaintien etsintään.

KATSO MYÖS

quotactl (2), fstab (5), edquota (8), quotacheck (8), quotaon (8), repquota (8).

COMMENTS