Manpages

NAME

qelectrotech - Electric diagrams editor

SYNOPSIS

qelectrotech [--common-elements-dir=DIR] [--config-dir=DIR] [--lang-dir=DIR] [--help] [-v|--version] [--license] [FILE]...

DESCRIPTION

QElectroTech je editor electrických nákresů. Nákresy (*.qet) a electrické prvky (*.elmt) jsou ukládány ve formátu XML. Prvky použité v nákresu mohou pocházet ze společné sbírky nebo z vlastní uživatelovy sbírky. Příznačné je, že společnou sbírku mohou číst všichni uživatelé, ale upravovat ji nemohou. Každý uživatel vlastní svou vlastní sbírku, kterou může upravovat dle libosti.

OPTIONS

--common-elements-dir=DIR

Používá DIR jako kořenového adresáře pro společnou sbírku. Poznámka: tato volba je povolena jen v případě, že byl v době sestavování programu zadán pokyn QET_ALLOW_OVERRIDE_CED_OPTION.

--config-dir=DIR

Používá DIR jako adresáře pro nastavení současného uživatele. Tento adresář hostí soubor nazvaný qelectrotech.conf, který obsahuje nastavení programu, and a podadresář nazvaný elements, který obsahuje sbírku uživatelových prvků. Poznámka: tato volba je povolena jen v případě, že byl v době sestavování programu zadán pokyn QET_ALLOW_OVERRIDE_CD_OPTION.

--lang-dir=DIR

Hledá překladové soubory k programu v adresářovém DIR.

--help

Zobrazí krátký popis dostupných voleb.

-v, --version

Zobrazí číslo verze programu (např.: 0.1).

--license

Zobrazí licenci k programu (GNU/GPL).

Uvědomte si, že pokud je v příkazovém řádku zadána jedna z posledních tří voleb, program se po zobrazení odpovídajících údajů zastaví. Běží-li ještě nějaký proces programu, který byl spuštěn uživatelem, tento proces bude brát ohled na příkazový řádek, a zejména na soubory k otevření. Avšak na volby, které nově vymezují adresáře (společná sbírka, soubory s nastavením a překladové souboru), brán ohled nebude. Pokud končí název souboru příponou .elmt, QElectroTech se jej pokusí otevřít v editoru prvků. Jinak jej bude považovat za nákres.

AUTHORS

Benoit Ansieau <benoit [AT] qelectrotech.org>
Xavier Guerrin <xavier [AT] qelectrotech.org>
Laurent Trinques <scorpio [AT] qelectrotech.org>
Joshua Claveau <joshua [AT] qelectrotech.org>
Cyril.frausti <cyril [AT] qelectrotech.org>

REPORTING BUGS

Pokud se v programu setkáte s chováním, které vám bude připadat neobvyklé, projděte se našimi často kladenými dotazy (FAQ) <http://qelectrotech.org/wiki/doku.php?id=doc:faq> a naším systémem pro sledování chyb <http://qelectrotech.org/bugtracker/>;, abyste si ověřil, zda se už o těch potížích něco neví. Neví-li se, předložte, prosím, hlášení o chybě přes náš systém sledování chyb (BugTracker).

COPYRIGHT

Copyright (c) Vývojáři QElectroTechu.
Povolení: GNU/GPL v2+ : <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>;
Tento program je svobodný. Můžete jej upravovat a šířit jej. Je poskytován tak, jak je, a BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY.

SEE ALSO

Veřejné stránky : <http://qelectrotech.org/>;

COMMENTS