Manpages

NAZWA

pwconv, pwunconv, grpconv, grpunconv − konwersja dot. chronionych plików haseł i grup

SKŁADNIA

pwconv
pwunconv
grpconv
grpunconv

OPIS

Wszystkie te cztery programy działają na zwykłych i dodatkowych (shadow) plikach haseł i grup: /etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow i /etc/gshadow.

pwconv tworzy shadow z passwd i opcjonalnie istniejącego shadow. pwunconv tworzy passwd z passwd i shadow a następnie usuwa shadow. grpconv tworzy gshadow z group i opcjonalnie istniejącego gshadow. grpunconv tworzy group z group i gshadow a następnie usuwa gshadow.

Każdy z programów zdobywa niezbędne blokady przed konwersją.

pwconv i grpconv są podobne. Po pierwsze, z pliku dodatkowego usuwane są pozycje, które nie istnieją w pliku głównym. Następnie, w pliku dodatkowym aktualizowane są pozycje nie posiadające ’x’ jako hasła w pliku głównym. Dodawane są pozycje brakujące w stosunku do pliku głównego. Na koniec, hasła w pliku głównym zastępowane są przez ’x’. Programy te mogą służyć zarówno do początkowej konwersji jak i do aktualizacji dodatkowego pliku haseł jeśli plik główny zmieniany był ręcznie.

Przy dodawaniu nowych wpisów do /etc/shadow pwconv użyje wartości PASS_MIN_DAYS, PASS_MAX_DAYS i PASS_WARN_AGE z pliku /etc/login.defs.

Podobnie, pwunconv oraz grpunconv są zbliżone. Hasła w pliku głównym aktualizowane są na podstawie pliku dodatkowego (shadow). Wpisy istniejące w pliku głównym, a nie posiadające odpowiedników w dodatkowym są pozostawiane bez zmian. Na koniec usuwany jest plik dodatkowy.

Część informacji o ważności haseł jest tracona przez pwunconv. Przeprowadza on konwersję tego, co potrafi.

BŁĘDY

Błędy w plikach haseł czy grup (takie jak nieprawidłowe czy powtórzone pozycje) mogą spowodować zapętlenie się omawianych programów lub różnego rodzaju inne błędne zachowanie. Przed konwersją na lub z dodatkowych plików haseł lub grup proszę uruchomić pwck i grpck, by poprawić tego rodzaju błędy.

ZOBACZ TAKŻE

login.defs(5), grpck(8), pwck(8), shadowconfig(8)