Manpages

JMÉNO

ps2pdfwr − převádí PostScript na PDF bez specifikace CompatibilityLevel, pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

ps2pdfwr [volby...] {vstup.[e]ps|−} [výstup.pdf|−]

POPIS

Tento skript vyvolá gs(1) s následujícími argumenty:

−q −dNOPAUSE −dBATCH −sDEVICE=pdfwrite

a také s argumentem −dOutputFile. Nasledují parametry zadané na příkazové řádce. Zároveň je před všechny volby vložena bezpečnostní volba −dSAFER.

Skripty ps2pdf pro jednotlivé verze volají tento program s doplněním odpovídající volby pro kompatibilitu.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), ps2pdf(1)

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

artofcode LLC a Artifex Software, bug−gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

COMMENTS