Manpages

JMÉNO

ps2pdf − převede PostScript na PDF pomocí programu ghostscript
ps2pdf12
− převede PostScript na PDF 1.2 (Acrobat 3 a výše kompatibilní) pomocí programu ghostscript
ps2pdf13
− převede PostScript na PDF 1.3 (Acrobat 4 a výše kompatibilní) pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

ps2pdf [volby...] {vstup.[e]ps|−} [výstup.pdf|−]
ps2pdf12
[volby...] {vstup.[e]ps|−} [výstup.pdf|−]
ps2pdf13
[volby...] {vstup.[e]ps|−} [výstup.pdf|−]

POPIS

Všechny skripty ps2pdf pracují v téměř celé funkčnosti (kromě uživatelského rozhraní) stejně jako produkt Adobe’s Acrobat(TM) Distiller(TM): konvertují soubory formátu PostScript na soubory formátu Portable Document Format (PDF).

Tyto tři skripty se liší takto:

ps2pdf12 produkuje vždy PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3 a vyšší).

ps2pdf13 produkuje vždy PDF 1.3 výstup (kompatibilní s Acrobat 4 a vyšší).

ps2pdf produkuje momentálně PDF 1.2 výstup (kompatibilní s Acrobat 3 a vyšší). Přesto, toto se může v budoucnosti změnit. Pokud vám záleží na úrovni kompatibility výstupu, použijte ps2pdf12 nebo ps2pdf13, anebo použijte přepínač −dCompatibility=1.x z příkazové řádky.

Existují určitá omezení ps2pdf konverze. Pro více informací prostudujte HTML dokumentaci.

DALŠÍ INFORMACE

gs(1), ps2pdfwr(1),
Ps2pdf.htm v dokumentaci balíku Ghostscript

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

artofcode LLC a Artifex Software, bug−gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.

COMMENTS