Manpages

NAZWA

pr − konwertuje pliki tekstowe do drukowania

SKŁADNIA

pr [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Dzieli lub układa w kolumny PLIK(I) do drukowania.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano , czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.
+
PIERWSZA−STRONA[:OSTATNIA−STRONA],
−−pages=
PIERWSZA−STRONA[:OSTATNIA−STRONA]

rozpoczyna [kończy] drukowanie od PIERWSZEJ−[OSTATNIEJ−]STRONY

KOLUMNY, −−columns=KOLUMNY

wyświetla wyjście w danej liczbie KOLUMN i wypełnia je pionowo, chyba że użyto opcji −a. Dopasowuje liczbę wierszy w kolumnach do każdej strony

−a, −−across

wypełnia kolumny w poprzek, nie w dół; używane razem z opcją KOLUMNY

−c, −−show−control−chars

używa notacji z daszkiem ^ (np. ^G) i notacji ósemkowej z odwrotnym ukośnikiem

−d, −−double−space

używa podwójnych odstępów między wierszami wyjścia

−D, −−date−format=FORMAT

używa daty w nagłówku w podanym FORMACIE

−e[ZNAK[SZEROKOŚĆ]], −−expand−tabs[=ZNAK[SZEROKOŚĆ]]

rozwija wejściowe ZNAKI (lub tabulację) do szerokości tabulacji SZEROKOŚĆ (domyślnie 8)

−F, −f, −−form−feed

używa znaku końca strony zamiast nowego wiersza do oddzielania stron (przez trzywierszowy nagłówek z opcją −F lub pięciowierszowy nagłówek i stopkę bez opcji −F)

−h, −−header=NAGŁÓWEK

w nagłówku strony używa wyśrodkowanego NAGŁÓWKA zamiast nazwy pliku, −h "" wyświetla pusty wiersz, proszę nie używać −h""

−i[ZNAK[SZEROKOŚĆ]], −−output−tabs[=ZNAK[SZEROKOŚĆ]]

zastępuje spacje ZNAKAMI (lub tabulatorami) do SZEROKOŚCI (domyślnie 8)

−J, −−join−lines

scala pełne wiersze, wyłącza obcinanie wierszy przez −W, nie wykonuje wyrównania kolumn; −−sep−string[=ŁAŃCUCH] ustawia separatory

−l, −−length=DŁUGOŚĆ−STRONY

ustawia długość strony na liczbę wierszy podanych w DŁUGOŚCI−STRONY (domyślna wartość przy podaniu tej opcji to 66, a bez niej 56 lub, z opcją −F, 63). DŁUGOŚĆ−STRONY <=10 implikuje −t

−m, −−merge

wyświetla wszystkie pliki równolegle, każdy w swojej kolumnie, przycina wiersze, ale łączy wiersze pełnej długości z opcją −J

−n[SEPARATOR[CYFRY]], −−number−lines[=SEPARATOR[CYFRY]]

numeruje wiersze, używa liczby CYFR (lub 5), następnie SEPARATORA (lub tabulatora), domyślnie liczy od pierwszego wiersza pliku wejściowego

−N, −−first−line−number=NUMER

zaczyna numerację pierwszego wiersza pierwszej wynikowej strony od NUMERU (patrz też +PIERWSZA−STRONA)

−o, −−indent=MARGINES

przesuwa całą stronę o MARGINES (domyślnie zero) spacji, nie wpływa na −w ani −W; MARGINES jest dodawany do SZEROKOŚCI−STRONY

−r, −−no−file−warnings

nie wypisuje ostrzeżeń, jeśli nie można otworzyć pliku

−s[ZNAK], −−separator[=ZNAK]

oddziela kolumny pojedynczym znakiem, domyślnie, bez opcji −w ZNAKIEM jest tabulator, a z −w "brak znaku". −s[ZNAK] wyłącza obcinanie wierszy we wszystkich trzech opcjach kolumn KOLUMNA, −a −KOLUMNA, −m, z wyjątkiem przypadku, gdy ustawiona jest opcja −w

−S[ŁAŃCUCH], −−sep−string[=ŁAŃCUCH]

oddziela kolumny ŁAŃCUCHEM, bez −S: domyślnym separatorem jest tabulator z opcją −J lub spacja w przeciwnym wypadku (równoważne −S""), nie ma wpływu na opcje dotyczące kolumn

−t, −−omit−header

pomija nagłówek i stopkę strony; włączane również gdy DŁUGOŚĆ−STRONY <=10

−T, −−omit−pagination

pomija nagłówki i stopki, ignoruje formatowanie stron przez znaki nowej strony w plikach wejściowych

−v, −−show−nonprinting

używa ósemkowej notacji z odwrotnym ukośnikiem

−w, −−width=SZEROKOŚĆ−STRONY

ustawia szerokość strony na SZEROKOŚĆ−STRONY znaki (domyślnie 72), tylko dla wyjścia wielokolumnowego; −s[ZNAK] wyłącza wartość domyślną (72)

−W, −−page−width=SZEROKOŚĆ−STRONY

ustawia zawsze szerokość strony na SZEROKOŚĆ−STRONY znaków (domyślnie 72), z wyjątkiem podania opcji −J; nie oddziaływa z opcjami −S ani −s

−−help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

−−version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Pete’a TerMaata i Rolanda Huebnera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu pr proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/pr>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) pr invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <naskrent [AT] hoth.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.25 oryginału.

COMMENTS