Manpages

NIMI

pine − Internet uutis- ja postiviestiohjelma

SYNTAX

pine [ options ] [ address , address ]

pinef [ options ] [ address , address ]

KUVAUS

Pine on kokonäytön työkalu viestinkäsittelyyn. Perusasennuksessaan Pine tarjoaa tietoisesti rajatun määrän toimintoja, jotka sopivat kokemattomalle käyttäjälle, mutta siihen kuuluu myös kasvava määrä valinnaisia "tehokäyttäjää" ja henkilökohtaisia mieltymyksiä palvelevia ominaisuuksia. pinef on Pine-muunnelma, joka käyttää funktionäppäimiä korvaamaan muistisääntöihin perustuvia yksikirjaimisia käskyjä. Pinen perustoiminnot ovat

Katso, tallenna, lähetä, poista, tulosta, vastaa ja välitä viestejä

Viestien laadinta yksinkertaisella editorilla (Pico), jossa on sanakierrätys ja oikolukija. Viestejä voidaan tallentaa ja laatia valmiiksi myöhemmin.

Koko näytössä toimiva viestikansioiden hallinta ja valinta.

Osoitekirja, johon voidaan taltioida pitkiä ja/tai usein käytettyjä osoitteita. Henkilökohtaisia jakelulistoja voidaan määritellä. Osoitteita voidaan siirtää tulevista viesteistä suoraan osoitekirjaan ilman, että joutuisi kirjoittamaan osoitteet uudestaan.

Uuden tulevan postin tarkistus ja siitä ilmoitus tapahtuu automaattisesti 2,5 min välein sekä eräiden käskyjen jälkeen, esim. refresh-screen (Ctrl-L).

Kontekstiherkkä ohjetoiminto.

Pine tukee MIMEä (Multipurpose Internet Mail Extensions), Internet-standardi, jolla määritellään, miten eri tyyppiset multimediatiedot liitetään postiviesteihin. Pine sallii MIME-liitteiden tallentamiseen tiedostoihin ja joissakin tapauksissa pystyy myös käynnistämään oikean ohjelman MIME-liitteen katsomiseksi. Pine käyttää systeemin mailcap-konfigurointitiedostoa selvittääkseen, mikä ohjelma pystyy käsittelemään kyseistä MIME-liitettä. Pinen viestien laadintaohjelmalla ei ole sisäänrakennettuja multimedia-ominaisuuksia, mutta minkä tahansa tyyppinen tiedosto -- mukaanlukien multimedia -- voidaan liittää tekstitiedostoon ja sitten lähettää postiviestinä käytäen MIMEn kooditussääntöjä. Tämä mahdollistaa eri ryhmien välisen muotoiltujen asiakirjojen siirtämisen postiviestinä, kunhan käytössä on MIMEä ymmärtävä ohjelmisto (pine, PC-Pine ja moni muu).

Pine käyttää c-client viesti-API:a yhteyksiin niin paikallisiin kuin etäkoneessa oleviin tiedostoihin. Tässä kirjastossa on lukuisia matalatasoisia viestien käsittelyfunktioita ja ajureita erimuotoisille viestitiedostoille sekä rutiineja, joilla päästään etäkoneen posti- ja uutisviestipalvelimiin käyttäen IMAP (Internet Message Access Protocol) ja NNTP (Network News Transport Protocol) -protokollia. Lähtevä postiviesti siirretään tavallisesti Unix-koneen sendmail-ohjelmaan, mutta voidaan myös valinnaisesti lähettää suoraan, käyttäen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -protokollaa.

OPTIOT

Komentorivin valitsimet/parametrit ovat:

address

Lähetä postiviesti osoitteeseen address. Käsky siirtää Pinen suoraan viestin laadintaan.

-a

Erikoismoodi UWIN*:lle (anonyyymi).

-c context-number

context-number on numero, joka vastaa sitä kansiokokoelmaa, johon komentorivin parametriä -f tulisi soveltaa. Oletusarvona parametriä -f sovelletaan ensimmäiseen määriteltyyn kansiokokoelmaan.

-d debug-level

Tulosta diagnostiikkaa tarkkuudella debug-level (0-9) käytössä olevaan .pine-debug[1-4] tiedostoon. Arvolla 0 debuggaus loppuu ja .pine-debug tiedosto suljetaan.

-f kansio

Avaa kansio (ensimmäisessä määritellyssä kansiokokoelmassa) INBOX:in sijasta.

-F tiedosto

Avaa nimetty tekstitiedosto ja selaa Pinen selaimella.

-h

Help: Listaa sallitut komentorivin valitsimet.

-i

Käynnistä ohjelma FOLDER INDEX -näytöllä.

-I näppäinpainallukset

Lista (erottimena pilkku) näppäintoiminnoista, jotka Pine suorittaa käynnistettäessä.

-k

Käytä käskyihin funktionäppäimiä. Toiminto on sama kuin käskyllä pinef.

-l

Suurenna kaikki kokoelmat näytössä FOLDER LIST.

-n numero

Käynnistä, aseta viestin numeroksi numero.

-nr

UWIN*-erikoismoodi.

-o

Avaa ensimmäinen kansio tilassa, joka sallii vain lukemisen.

-p konfigurointitiedosto

Käytä konfigurointitiedostoa henkilökohtaisena konfigurointiedostona oletuksen sijasta, joka on .pinerc.

-P konfigurointitiedosto

Käytä konfigurointitiedostoa konfigurointiedostona oletuksena olevan systeemitiedoston sijasta, joka on pine.conf.

-r

Käytä rajoitettua demomoodia. Pine lähettää postiviestejä vain itselleen ja toiminnot kuten tallenna ja lähetä toimivat vain rajoitetusti.

-z

Aktivoi ^Z- ja SIGTSTP-signaalit, jotta pine voidaan pysäyttää.

-conf

Tee näyte/tuore kopio systeemin konfigurointiedostosta pine.conf vakiotulosteelle. Tämä on eri kuin käyttäjäkohtainen .pinerc-tiedosto.

-create_lu addrbook sort-order

Luo apuindeksin (look-up) addrbook ja lajittelee addrbook:n järjestykseen sort-order, joka voi olla dont-sort, nickname, fullname, nickname-with-lists-last tai fullname-with-lists-last. Käyttökelpoinen tehtäessä yleisiä tai jaettuja osoitekirjoja.

-pinerc tiedosto

Tulosta tuore pinerc-konfigurointiedosto tiedostoon tiedosto.

-sort order

Lajittele näyttö FOLDER INDEX johonkin seuraavista järjestyksistä: arrival, subject, from, date, size, orderedsubj tai reverse. Arrival-järjestys on oletusarvo. Valinta OrderedSubj simuloi ketjutettua lajittelua. Kaikki lajittelut voidaan tehdä päinvastaisesti lisäämällä /reverse siihen. Reverse itsessään on sama kuin arrival/reverse.

-option=arvo

Anna arvo konfigurointivalitsimelle option esim:. -signature-file=sig1 tai -feature-list=signature-at-bottom (Huomaa: feature-list arvot ovat kumuloituvia)

* UWIN = University of Washington Information Navigator

KONFIGURAATIO

Pinen konfiguroinnilla on monta tasoa. Määrätyn tason konfiguroinnin arvot korvaavat vastaavat alemman tason konfiguroinnin arvot. Järjestys on:

o Sisäänrakennetut oletukset.
o Järjestelmän pine.conf -tiedosto.
o Henkilökohtainen .pinerc -tiedosto (voidaan asettaa sisäänrakennetusta Setup/Config-valikosta).
o Komentorivioptiot.
o Järjestelmän pine.conf.fixed -tiedosto-

On olemassa yksi poikkeus sääntöön, että määrätyn tason konfiguroinnin arvot korvaavat vastaavat alemman tason konfiguroinnin arvot: feature-list muuttujien arvot ovat kumuloituvia. Kumulointi voidaan estää panemalla "no-" yksittäisen piirteen nimen eteen. Unix Pine käyttää myös seuraavia ympäristömuuttujia:

TERM
DISPLAY (määrää, voiko Pine näyttää IMAGE-liitteitä)
SHELL (jos ei annettu, oletus on /bin/sh )
MAILCAPS (lista mailcap-tiedostojen poluista, erottimena puolipiste)

TIEDOSTOT

/var/spool/mail/xxxx Tulevien postiviestien oletuskansio.
~/mail postiviestikansioiden oletushakemisto.
~/.addressbook Osoitekirjan oletustiedosto.
~/.addressbook.lu Osoitekirjan indeksin oletustiedosto.
~/.pine-debug[1-4] Diagnostiikkaloki debuggaukseen.
~/.pinerc Henkilökohtainen pinen konfigurointitiedosto.
~/.newsrc Uutisviestien tilaus/tilannetiedosto.
~/.signature Allekirjoituksen oletustiedosto.
~/.mailcap Henkilökohtainen postiviestien ominaisuustiedosto.
~/.mime.types Henkilökohtainen MIME-tyyppivalikoima.
/etc/mailcap Systeemin kattava postiviestien ominaisuustiedosto.
/etc/mime.types Systeemin kattava MIME-tyyppivalikoima.
/usr/lib/pine.info Paikallinen pointteri Pinen ylläpitäjään.
/usr/lib/pine.conf Systeemin kattava konfigurointitiedosto.
/usr/lib/pine.conf.fixed Pysyvä konfigurointitiedosto.
/tmp/.\var\spool\mail\xxxx Kansiokohtaiset postilaatikoiden lukkotiedostot.
~/.pine-interrupted-mail Keskeytetty viesti.
~/mail/postponed-msgs Myöhempään ajankohtaan siirretyt viestit.
~/mail/sent-mail Lähtevien postiviestien arkisto (FCC).
~/mail/saved-messages Tallennettavien viestien oletustaltio.

TUNNUSTUKSET

The University of Washington Pine development team (part of the UW Office
of Computing & Communications) includes:

Project Leader:

Mike Seibel.
Principal authors:

Mike Seibel, Steve Hubert, Laurence Lundblade.
C-Client library & IMAPd:

Mark Crispin.
Pico, the PIne COmposer:

Mike Seibel.
Bug triage, user support:

David Miller.
Port integration:

David Miller.
Documentation:

David Miller, Stefan Kramer, Kathryn Sharpe.
PC-Pine for DOS:

Mike Seibel.
PC-Pine for Windows:

Tom Unger.
Project oversight:

Terry Gray.
Principal Patrons:

Ron Johnson, Mike Bryant.
Additional support:

NorthWestNet.
Initial Pine code base:

Elm, by Dave Taylor & USENET Community Trust.
Initial Pico code base:

MicroEmacs 3.6, by Dave G. Conroy.
User Interface design:

Inspired by UCLA’s "Ben" mailer for MVS.
Suggestions/fixes/ports:

Folks from all over!

Copyright 1989-1997 by the University of Washington.
Pine and Pico are trademarks of the University of Washington.

KATSO MYÖS

pico(1) binmail(1) aliases(5) mailaddr(7) sendmail(8) spell(1) imapd(8)

COMMENTS