Manpages

NIMI

pico − yksinkertainen, Pine Composerin tyylinen tekstieditori

YLEISKATSAUS

pico [ komentorivivalitsimet ] [ tiedostot ]

KUVAUS

Pico on yksinkertainen, sähköpostiohjelma Pine:n viestieditoriin (Pine Composer) pohjautuva, koko näytöllä toimiva ("graafinen") tekstieditori. Pico:ssa, kuten Pinessäkin, on sisäänrakennettu aputoiminto ja ohjelman komennot löytyvät ruudun alareunasta. Tekstiin tehdyt muutokset näkyvät ruudulla välittömästi.

Pico:a käytetään control-näppäinyhdistelmillä. Koska monet pääteohjelmat eivät päästä läpi control-näppäimen painalluksia, ne voi korvata myös painamalla ensin kaksi kertaa esc-näppäintä ja sen jälkeen haluttua komentokirjainta. Esim. "ESC ESC c" toimii samalla tavalla kuin "CTRL-c". Ohjelman tärkeimmät ominaisuudet ovat kappaleen tasaus, tekstin haku, lohkojen leikkaus/liimaus, oikoluku ja tiedostoselain. Näistä lisää jäljempänä.

Kappaleen tasaus (Justification) suoritetaan sille kappaleelle, jonka kohdalla kursori on. Jos kursori on kappaleiden välissä, tasataan sen alla oleva kappale. Kappaleet erotetaan toisistaan joko tyhjällä rivillä tai lisäämällä aina uuden kappaleen alkuun välilyöntejä tai sarkaimia (tabulaattoreita). Komennon voi peruuttaa painamalla "CTRL-U" heti tasauksen jälkeen.

Merkkijonohaut eivät erottele pieniä ja isoja kirjaimia. Haku alkaa kursorista ja hyppää tekstin loputtua alkuun. Peräkkäisiin hakuihin ohjelma tarjoaa aina edellisessä haussa käytettyä merkkijonoa.

Tekstilohkoja voi siirrellä, kopioida ja poistaa käyttämällä merkkausta ("CTRL-^"), leikkausta ("CTRL-k") ja liimausta ("CTRL-u"). Leikkauskomento poistaa lohkon "CTRL-^":llä asetetun merkin ja osoittimen välistä ja tallentaa sen liimausta varten muistiin. "CTRL-u" liimaa puskuriin tallennetun lohkon osoittimen kohdalle.

Oikolukija tarkistaa tekstin sana kerrallaan. Se pysähtyy jokaisen väärin kirjoitetun sanan kohdalla, maalaa sen ja ehdottaa korjausta. Oikoluvun voi keskeyttää milloin tahansa. Pico osaa käyttää myös SPELL-ympäristömuuttujalla määriteltyä oikolukurutiinia, jonka pitää lukea sanat vakiosyötevirrasta ja kirjoittaa vastaavasti vakiotulostevirtaan.

Tiedostoselainta (File Browser) voi halutessaan käyttää tiedoston luku- ja kirjoituskomentojen kanssa ("Read File" ja "Write Out"). Selain on tarkoitettu helpottamaan tiedostojen etsimistä ja hakemistorakenteissa liikkumista. Selain näyttää kullakin hetkellä käytössä olevan hakemiston nimen ruudun yläreunassa ja sen alla hakemistossa olevien tiedostojen nimet ja koot. Ruudun alareunassa näkyvät, kuten aina muulloinkin, käytössä olevat näppäinkomennot. Tiedostoselaimen avulla voi myös kopioida, poistaa ja nimetä tiedostoja uudelleen.

Tarkempia ohjeita saa pico:n sisäänrakennetun aputoiminnon avulla.

KOMENTORIVIVALITSIMET

+n

Siirtää kursoria käynnistyksen yhteydessä n riviä alaspäin. (Huom: "+"-merkin ja numeron väliin ei tule välilyöntiä)

-d

Muuttaa DELETE-näppäimen toimintaa siten, että se poistaa merkkejä kursorin kohdalta eikä vasemmalta puolelta.

-e

Kytkee päälle tiedostonimien automaattisen täydennyksen ("arvauksen").

-f

Hyväksyy funktionäppäimien käytön komentojen syöttämiseen. Ominaisuus toimii vain UW Enhanced NCSA telnet:in kanssa.

-j

Kytkee päälle tiedostoselaimen "Goto"-komennon. Goto:n avulla tiedostoselaimelle voi syöttää suoraan hakemistopolkuja.

-g

Kursori siirretään tiedostoja selailtaessa valinnan kohdalle. Tavallisesti kursori on selauksen aikana ruudun vasemmassa alareunassa.

-k

Muuttaa leikkaa-toiminnon (Cut Text) poistamaan vain rivin loppuosan, alkaen kursorista. Tavallisesti komento poistaa koko rivin.

-m

Kytkee päälle hiirituen. Ominaisuus toimii vain X Windowsilla.

-nn

Käynnistää sähköpostintarkistajan. Valinnaisella n-osalla voi säätää kuinka usein posti tarkistetaan. Tarkistusväli annetaan sekunteina. Esimerkiksi komennolla −n60 pico tarkistaa sähköpostin kerran minuutissa. Oletusarvo on 180 ja pienin sallittu luku 30. (Huom: "n"-kirjaimen ja numeron väliin ei tule välilyöntiä)

-o dir

Asettaa työhakemiston. Käyttäjä pääsee komennon jälkeen käsiksi ainoastaan annetussa hakemistossa ja sen alihakemistoissa oleviin tiedostoihin. Komento vaikuttaa myös tiedostoselaimeen.

-rn

Asettaa tasausta (Justify) rajaavan oikean reunan marginaalin paikan.

-t

Käynnistää pico:n "työkalu"-tilassa. Ominaisuus on tarkoittu tilanteisiin, joissa pico:a käytetään muiden ohjelmien (kuten Elm, Pnews) tekstieditorina. Tällöin Pico ei ehdota sulkeutuessaan tallennusta eikä vaihda puskurin nimeä "Write out"-komennon aikana.

-v

Sallii vain tiedoston katselun (ts. estää muokkauksen).

-w

Kytkee automaattisen rivinvaihdon pois päältä. Sopii pitkien rivien muokkaukseen.

-x

Poistaa komentolistan ruudun alareunasta.

-z

Sallii pico:n väliaikaisen keskeyttämisen ^Z:n avulla.

Kun ohjelmaa ajetaan "disconnected"-tilassa (eli se hyväksyy SIGHUP:in), pico tallentaa muokatun tekstin ennen sulkeutumista. Tallennuksessa käytetään tällöin nykyisen työtiedoston nimeä, jonka perään lisätään ".save". Jos muokattavalla tekstillä ei ole nimeä, käytetään tiedostoa "pico.save".

VIAT

Tapa, jolla ruudun leveyden ylittäviä rivejä käsitellään, poikkeaa huomattavasti tavanomaisesta. Ruudun yli menevät rivit esitetään rivin lopussa olevalla ’$’-merkillä. Pitkiä rivejä voi vierittää vaakasuunnassa kursoria liikuttamalla.

TIEDOSTOT

pico.save Nimeämättömät, keskeytetyt työt tallennetaan tänne.

*.save

Nimetyt, keskeytetyt työt tallennetaan tänne.

TEKIJÄT

Michael Seibel <mikes [AT] cac.edu>
Laurence Lundblade <lgl [AT] cac.edu>
Pico on alunperin johdettu MicroEmacsin versiosta 3.6 (tekijä Dave G. Conroy).
Pico on Washingtonin yliopiston tavaramerkki.
Copyright 1989-1996 by the University of Washington.

KATSO MYÖS

pine(1)
Lähdekoodin jakelu (osana Pine Message System:iä):
ftp://ftp.cac.washington.edu/mail/pine.tar.Z

COMMENTS