Manpages

JMÉNO

pdf2ps − Ghostscript převaděč souborů PDF na PostScript

POUŽITÍ

pdf2ps [ volby ] vstup.pdf [výstup.ps]

POPIS

pdf2ps používá gs(1) ke konverzi souboru "vstup.pdf" ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) na soubor "výstup.ps" formátu PostScript(tm). Jako výchozí je povoleno použít konstrukcí PostScript Level 2 (ale nikoliv PostScript Level 3); volba −dLanguageLevel=1 omezí výstup na Level 1, zatímco volba −dLanguageLevel=3 povolí ve výstupu použití LanguageLevel 3.

SOUBORY

Spuštěním "gs −h" zjistíte umístění dokumentace balíku Ghostscript ve vašem systému, ze které se dozvíte více podrobností.

VERZE

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

artofcode LLC a Artifex Software, bug−gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript.

COMMENTS